ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Сформовано послідовність оцінювання результатів здійснення організаційних змін на підприємствах. Проаналізовано особливості оцінювання результатів впровадження організаційних змін на вітчизняних машинобудівних підприємствах на прикладі здійснення конкретних змін. Зроблено відповідні висновки, щодо результатів аналізу.

1. Кузьмін, О. Є. та Мельник, О. Г. (2003) Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навчальний посібник. 2-е вид. Львів: Національний університет « Львівська політехніка». 2. Тарасюк, Г.М. (2010) Управління змінами в системі управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету, № 2 (52). 287–291. 3. Жайворонкова, Г. та Дяченко, О. (2010) Управління організаційними змінами сучасних підприємств. Науково-теоретичний журнал « Наука й економіка», 3. 69–72. 4. Боженко, О.С. (2007) Організаційні зміни – основа розвитку підприємств. Наукове товариство – Івана Кушніра, Retrieved from: http://www.rusnauka.com/2._SND_2007/Economics/19367.doc.htm. 5. Божидарнік, Т. В., Ковальчук, О.В. (2016) Управління змінами: конспект лекцій для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) галузі знань  07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. Луцьк: Луцький НТУ. 6. Височина, М. В. (2009) Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства. Науковий журнал «Культура народов Причерноморья», 161, 86–89. 7. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства « Запорізький електровозоремонтний завод», (2014) Retrieved from: http://zerz.com.ua/. 8. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства « Київський електровагоноремонтний завод» (2015) Retrieved from: http://kevrz.com.ua/index.php/ua. 9. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства «Львівський Локомотиворемонтний завод», (2014) Retrieved from: http://lvivlrz.com. 10. Жовнірова, М. В. (2010) Удосконалення системи управління витратами на підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України, 19(2). – С. 126–132.