АНАЛІЗУВАННЯ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ ЯК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ОКРЕМИХ ЕКОНОМІК СВІТУ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій

У статті доведено необхідність аналізу динаміки фондових індексів різних країн світу. Дослідження включило: розгляд їх історії, огляд методик їх обчислення, виділення недоліків та переваг їх використання. За вказаною схемою надано характеристику найбільших фондових індексів світу. Визначено відмінність між їхніми похідними показниками. Окреслено вплив фондових індексів на світову економіку та на економіку окремих країн.

Проведено аналіз українського фондового індексу UX. Представлено формулу обчислення індексу. Розглянуто процес включення цінного паперу окремого емітенту у фондовий індекс. Намічено шляхи подальшого використання отриманих результатів дослідження до забезпечення змін вітчизняного ринку цінних паперів.

1. Індекс українських акцій – UX (2019). Українська біржа, available at: http://www.ux.ua/ua/index/ux/description.aspx. 2. Іванов, Є.В. (2008). Біржові операції і біржові індекси, правове регулювання та економічна сутність. Інвестиційний банкинг, 3, 37. 3. Фондовые индексы. Определение и методы расчета (2019), available at: http://www.ereport.ru/articles/indexes/findex.htm. 4.  Russell Investments (2019). Global Market Outlook, available at: http://www.russell.com/indexes/americas/indexes/default.page. 5. Financial Times Stock Exchange Index (2019), available at: http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Financial_instruments/Stock_indexes/Indeks_FTSE_Financial_Times_Stock_Exchange_Index__eto. 6. Детинич, В., Старцев, А. (2006). Новое семейство фондовых индексов. Рынок ценных бумаг, 9, 9-12. 7. Grand rules for the management of the TSEC Taiwan index series. (2005) A FTSE/TSEC product. Version 1.3, available at: http://www.tse.com.tw. 8. Зоркальцев, В.И. (1996). Индексы цен и инфляционные процессы. Новосибирский Вестник, 5. 43-51. 9. Methodology guide for NYSE indexes (2019), available at: http://www.nyse.com. 10. Красоткін, А., Попова, Н. (2001). Огляд індикаторів світових фондових ринків. Ринок цінних паперів, 8, 146-152. 11. Методика розрахунку індексу ММВБ (2019). Офіційний сайт московської біржі, available at: https://www.moex.com. 12. Шапіро, Г. (1994). Все визначається шляхом порівняння: біржові індекси і фонди спільного інвестування. Дзеркало тижня, 10, 4-6. 13. Пульс рынка. Оперативные данные за 27.09.2007 (2007). Коммерсант.ru, available at: http://www.kommersant.ru/doc/806295. 14. SWX Swiss exchange (2006). SMI index family regulations, available at: http://www.swx.com. 15. Методика розрахунку індексу UX (2019). Офіційний сайт української біржі, available at: http://fs.ux.ua/files/58.