Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»

У Віснику публікуються матеріали наукових досліджень, які раніше не були опубліковані, мають науково-теоретичне та практичне значення та підготовлені на високому науковому рівні. У журналі розглядаються питання теорії і проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, створення їх математичних моделей, питання оптимізації таких систем за різними критеріями якості, особливості побудови систем цифрового керування ними, питання пов’язані з нетрадиційними способами одержання електричної енергії та спеціальними режимами роботи електричних машин, вентильними електромеханічними перетворювачами і системами, приводяться результати розрахунків, експериментальних та математичних досліджень, розміщені питання електричних та електромагнітних кіл, досвід експлуатації, налагодження та діагностики електротехнічних установок.