Редакційна колегія

Головний редактор:

д-р техн. наук, проф. Орест Лозинський, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Заступник головного редактора:

д-р техн. наук, проф. Андрій  Маляр, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Відповідальний секретар:

канд. техн. наук Володимир Цяпа, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Члени редакційної колегії

проф. Євгеніуш Росоловскі, Польша

проф. Ігор Курітник, Польша

проф. Маріус Клитта, Польша

д-р техн. наук, проф. Ярослав Марущак, Україна

д-р техн. наук, проф. Юрій Вацецький, Україна

д-р техн. наук, проф. Андрій Куцик, Україна

д-р техн. наук, проф. Василь Маляр, Україна

д-р техн. наук, проф. Ярослав Паранчук, Україна

д-р техн. наук, проф. Михайло Сегеда, Україна

д-р техн. наук, проф. Василь Ткачук, Україна

д-р техн. наук, проф. Ігор Щур, Україна