Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубі

2019;
: cc. 85 - 91
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Під час діагностування технічного стану магістральних трубопроводів (газопроводів) виявляють дефекти типу порушення суцільності, встановлюють фактичну товщину стінки трубопроводу і визначають профіль його поверхні. На основі акустичного (ультразвуко- вого), магнітного і вихрострумового методів контролю розроблено інтелектуальні поршні, які використовують для внутрішньотрубної технічної діагностики. Вихрострумовий метод контролю дає можливість виявити поверхневі тріщини із малим розкриттям та дефекти розшарування металу трубопроводу. За вихрострумового методу контролю первинний прохідний перетворювач параметричного або трансформаторного типу зазвичай має форму циліндричної котушки із прямокутною формою поперечного перерізу і розташований співвісно з контрольованою трубою.

З метою контролю дефектів, товщини стінки і фізичних параметрів електропровідних феромагнітних труб для локалізації магнітного поля обмотку збудження первинного пере- творювача доцільно виконати у формі двох кільцевих котушок, співвісних із контрольо- ваною трубою, у яких протікатимуть протилежно спрямовані струми. Тоді для локального контролю вимірну (вторинну) обмотку первинного перетворювача доцільно розташувати біля внутрішньої поверхні труби між котушками обмотки збудження так, щоб її вісь була спрямована по радіусу труби і такий первинний перетворювач обертати по колу й перемі- щувати в осьовому напрямі або передбачити декілька таких вимірних обмоток по колу труби і переміщувати перетворювач тільки по осі труби. Тому актуальним є розрахунок вихідної інформації (напруги на вимірній обмотці) прохідного екранованого вихрострумового первин- ного перетворювача трансформаторного типу, розташованого всередині контрольованої.

Визначені основна, внесена об’єктом контролю, і сумарна перетворені за Лапласом напруги на вимірній обмотці первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача прохідного типу із обмоткою збудження, яка складається із двох зустрічно увімкнених кільцевих циліндричних котушок прямокутного поперечного перерізу зі струмом заданої форми, і вимірної обмотки, розташованої біля внутрішньої поверхні труби між котушками обмотки збудження так, щоб її вісь була спрямована по радіусу труби.

Отримані результати доцільно використати під час діагностування технічного стану внутрішньої поверхні трубопроводів для визначення інформативних величин та їх чутливостей до параметрів і дефектів об’єкта контролю розглянутим прохідним первинним вихрострумовим перетворювачем з метою розв’язки багатопараметрової інформації

Muzhitsky V. F. Computerized Eddy Current Flaw Detector VD-89NM with Higher Reliability of Detection and Danger Level estimation of Stress-corrosion cracks when Inspecting Gas Pipeline under Stress-Corrosion / V. F. Muzhitsky, V. A. Karabtchewski // Pipeline & Gas Journal. 2002. Vol. 2. - P. 35-44.

Pipeline Inspection Technologies Demonstration Report. Gas Research Institute. 2004. 98 p.

Albert Teisma. Technical Assessment Report Technology Assessment for Delivery Reliability for Natural Gas. Gas Technology Institute. 2004. 56 p.

Remote Field Eddy Current Defect Interaction, GRI Final Report GRI-95/0506. December 1995. Atherton, D. L., Clapham, L., Czura, W., Mergelas, B. J., Smith, S., Winslow, J., Zhang, Y.- Gas Research Institute. 1995. 125p.

Experience with the Remote Field Eddy Current Technique / Schmidt T. R., Atherton D. L., Sullivan S. // Proc. of 3rd Nat. Sem. on Nondestructive Evaluation of Ferromagnetic Materials, Houston, March 23-25th, 1988. 1988. P.89-97.

Delivery Reliability for Natural Gas - Inspection Technologies. Technical Semiannual Progress Report DE-FC26-04NT42266. Gas Technology Institute. 2005. 215p.

Jacun M.A., Jacun A.M. Wektornyj potencial magnitnoho polja prochidnogo kilcewogo wychrostrumowogo perwynnogo peretworjuwaca parametrycnogo i transformatornogo typiw u prowidnij trubi. Wisnyk NU "LP" "Elektroenergetycni ta electromechanicni systemy", No. 763.-Lwiw: Wyd. Lwiwskoji politechniky, 2013 r., s. 120-126.

Jacun M. A., Jacun A. M. Wektornyj potencial i skladowi magnitnoji indukciji magnitnoho polja prochidnogo wychrostrumowogo peretworjuwaca u prowidnij trubi // Widbir i obrobka informaciji, 2016 r. Wyp. 43 (119), s. 12-20.

Jacun M.A. Skladowi magnitnoji indukciji obmotky zbudgennja prochidnogo wychrostrumowogo peretworjuwaca u prowidnij trubi. Wisnyk NU "LP" "Elektroenergetycni ta electromechanicni systemy", №900.-Lwiw: Wyd. Lwiwskoji politechniky, 2018 r., s. 67-71.

Jacun M. A., Jacun A.M. Nablygene cyselne obernennja peretworennja Laplasa aperiodycnysh pereshidnysh welychyn pry nerujniwnomu kontroli impulsnym wyshrostrumowym metodom // Wisn. NU "Lwiwska politechnika". 2009. No. 654. S. 285-290.

Jacun M. A., Jacun A. M., Shuplat O. I. Nablygena chyslowa realizacija zworotnogo peretworennja Laplasa zagasajuchysh kolywan u razi nerujniwnogo kontrolu impulsnym wyshrostrumowym metodom // Wisn. NU "Lwiwska politechnika". 2010. No. 671. S. 140-146.