Аналіз методів застосування матриць Ляпунова для оптимізації стаціонарних динамічних систем

2021;
: сс. 1 - 7
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано застосування матриці Ляпунова з метою формування керуючих входів за різними методами оптимізації динамічних систем, орієнтованими за квадратичним інтегральним критерієм. Для цього розглянуто методи знаходження матриці Ляпунова та оптимізації на основі функціонального рівняння Беллмана із подальшим застосуванням рівняння Ріккаті, оптимізації з урахуванням початкових значень змінних стану, оптимізацію на основі рівняння Беллмана з використанням лінійних матричних нерівностей та рівняння Ляпунова. Незважаючи на складність розв’язування рівняння Ріккаті, задача знаходження матриці Ляпунова є однозначною лише у разі застосування методів оптимізації на основі динамічного програмування Беллмана та подання функції Беллмана функцією Ляпунова.

Оптимізація на основі застосування умови лінійної матричної нерівності не є однозначною, оскільки потребує вибору розв’язку нерівності. Оптимізація системи за інтегральним квадра- тичним критерієм та початковими значеннями змінних стану також є неоднозначною, оскільки існує проблема розв’язування нелінійних взаємопов’язаних рівнянь оптимізації.

 1. An operator theoretical approach to the sequence entropy of dynamical Systems / M. Rahimi, M. Mohammadi Anjedani // Dynamical Systems - Taylor & Francis, 2021. Vol. 36. No. 4. P. 1468-936
  https://doi.org/10.1080/14689367.2021.1999907
 2. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1: Линейные системы. М.: ФИЗ-МАТЛИТ. 2003. 288 с.
 3. The Interconnection and Damping Assignment Passivity-Based Control Synthesis via the Optimal Control Method for Electric Vehicle Subsystems / A. Lozynskyy, T. Perzyński, J. Kozyra, Y. Biletskyi, L. Kasha // Energies, 2021. Vol. 14. No. 12. P. 3711. 
  https://doi.org/10.3390/en14123711
 4. Synthesis of the Intelligent Position Controller of an Electromechanical System / Y. Paranchuk, O. Kuznyetsov // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, pp. 1-4
  https://doi.org/10.1109/PAEP49887.2020.9240889
 5. Aghababa M. Adaptive control for electromechanical systems considering dead-zone phenomenon // Nonlinear Dynamics, 2014. Vol. 75 10.1007/s11071-013-1056-8. Synthesis of Combine Feedback Control of Electromechanical System by Feedback Linearization
  https://doi.org/10.1007/s11071-013-1056-8
 6. Method / A. Lozynskyy, Y. Marushchak, O. Lozynskyy, L. Kasha // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 2020, pp. 1-6 10.1109/PAEP49887.2020.9240776.
 7. ЛозинськийО. Ю. Синтезлінійнихоптимальнихдинамічнихсистем: навч. посіб. [Sintez lіnіjnih optimal'nih dinamіchnih sistem: navch. posіb] / О. Ю. Лозинський, А. О. Лозинський, Я. Ю. Марущак, Я. С. Паранчук, В. Б. Цяпа. Львів: Вид-воЛьвівськоїполітехніки, 2016. 392 с.
 8. КаленюкП. І., РудавськийЮ. К., ТаційР. М., КлюйникІ. Ф., КолісникВ. М., КостробійП. П., ОлексівІ. Я. Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2014. 380 с.
 9. Optimization of the Electromechanical System by Formation of a Feedback Matrix Based on State Variables / A. Lozynskyy, L. Demkiv, O. Lozynskyy, Y. Biletskyi // Electrical Power and Electromechanical Systems. Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. Vol. 3. No. 1(s). P. 18-26. doi.org/ 10.23939/sepes2020.01s.018
 10. Analytical design of dynamic systems regulators taking into account the effect of disturbing factors / Orest Lozynskyi, Volodymyr Moroz, Roman Biletskyi, Yurii Biletskyi // Computational Problems of Electrical Engineering. Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. Vol. 9. No. 1. P. 21-26
 11. ДорфР. Современныесистемыуправления / Р. Дорф, Б. Бишоп; пер. c. англ. Б. И. Копылова. М.: Лабораториябазовыхзнаний, 2002. 832 с.