Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання

2016;
: pp. 48 - 52
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Подано комп’ютерні експериментальні дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання.

1. Данилюк О. В. Верифікація телевимірів, що надходять в оперативно-інформаційний комп- лекс електроенергетичних систем / Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Дьяченко С. В. // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка»: «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2000. — № 403. — С 37–41. 2. Буткевич О. Ф. Штучний інтелект та гібридні системи у розв’язанні задач електроенергетики: поточний стан та тенденції / Буткевич О. Ф., Павловський В. В. // Праці ІЕД НАНУ. — 2003, № 1 (4). — С. 109–117. 3. Данилюк О. Моделювання електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж / Данилюк О., Батюк Н., Матвіїшин В., Майоров А. // Технічні вісті. Громадсько-науковий часопис.2002/1(14), 2(15). C. 62–68. 4. Батюк Н. Б. Нейро- математична модель електричної мережі, неоглядної засобами телеметрії для оперативної ідентифікації її режимів / Батюк Н. Б. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Електро- енергетичні та електромеханічні системи». — № 449. — 2002. — С. 10–17. 5. Данилюк О. Моделю- вання на основі штучних нейронних мереж з функціональним синтезом додаткових входів / Данилюк О., Батюк Н., Юрчак І., Матвіїшин В. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». — 2002. — № 450. — С. 10–17.