Моделювання процесів розгону електроприводу кульового млина

2018;
: cc. 21 - 28
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Засобами комп’ютерного моделювання проаналізовано роботу системи керування електроприводом кульового млина в процесі пуску. У розробленій комп’ютерній моделі враховано змінний нелінійний характер механічного навантаження та змінний момент інерції. Наведено результати проведених досліджень, які можна використати для розроблення нових систем електроприводів.

1. Андреев В. П. Основы электропривода /. В. П. Андреев, Ю. А. Сабинин. — М. Л.: Энерго- издат, 1963. — 772 с. 2. Гейлер Л. Б. Электропривод в тяжелом машиностроении / Л. Б. Гейлер — М.: Машгиз, 1958. — 587 с. 3. Кириченко В. І. Удосконалення системи керування синхронним двигу- ном потужністю 2,5 мВт приводу барабанного млина МШРГУ-4500*600 // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут«.— 2008. — № 30. — С. 269–272. 4. Лозинський А. О. Дослідження частотно-керованого електроприводу зі змінним моментом інер- ції та навантаження / А. О. Лозинський, Л. Ф. Карплюк, Б. Л. Карплюк. // Міжвідомчий наук. техн. збірник нац. Одеського ун-ту «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». — 2006. — № 66. — С. 46–47. 5. Черный А.П. Пусковые системы нерегулируемых электроприводов: мо- нография / [Черный А. П., Гладырь А. И., Осадчук Ю. Г. та ін.]. — Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2006. — 280 с. 6 . Карплюк Л. Ф. Частотно-керований електропривод для навантаження з криво- шипно-шатунним механізмом / Л. Ф. Карплюк, Б. Л. Карплюк, Б. Я. Панченко // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Електроенергетичні та електромеханічні системи». — 2006. — № 563. — С. 38–41. 7. Гийо Р. Проблема измельчения материалов и ее розвитие / Р. Гийо. — М., 1964. 8. Шевченко І. С. Спеціальні питання теорії електропривода. Динамічні процеси в складних електромеханічних системах: навч. посіб. / І. С. Шевченко, Д. І. Морозов. — К.: Кафедра, 2014. — 200 с. 9. Костинюк Л. Моделювання електроприводів: навч. посіб. / Л. Костинюк, В. Мороз, Я. Паранчук. — Львів: Видид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 404 с. 10. Simulink: Simulation and Model-Based Design. С. 1994–2018 The Math-Works, Inc. [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html. 11. SimPowerSystems : MATLAB<sup class="reg">®</sup>, the language of technical computing [MathWorks Documentation Center] [Електронний ресурс]. — [Режим доступу]: http://www.mathworks.com/help/physmod/sps/index.html.