Видалення вм’ятин на металевих покриттях автомобілів за допомогою «індукторної системи з екраном, що притягає»

2018;
: сс. 72 - 76
1
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
2
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
3
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
4
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Експериментальна апробація «індукторної системи з екраном, що притягає» із зовнішнім збудженням за допомогою багатовиткового кругового соленоїда, у виробничій операції з безконтактного видалення вм’ятин у зразках листових металів. Принцип дії інструменту притягання за низьких частот дає змогу мефективно проводити операцію притягання металів будь-якої фізичної природи.

1. Гнатов А. В. Рихтовка кузовных панелей индукционной индукторной системой цилиндри- ческой геометрии с тонкостенным экраном / А. В. Гнатов, С. А. Шиндерук, Е. А. Чаплыгин // Вестник ХНАДУ. — 2014. — Вып. 64. — С. 30 — 36. 2. Батыгин Ю. В. Экспериментальные исследования процессов в индукторной системе с притягивающим экраном при введении дополнительного витка / Ю. В. Батыгин, Е. А. Чаплыгин, С. А. Шиндерук // Електротехніка і електромеханіка. — 2014. — № 5. — С. 58–61. 3. Туренко А. Н. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Т. 3. Теория и эксперимент притяжения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями : монография / А. Н. Туренко, Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов. — Харьков : Видавництво Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2009. — 240 с. 4. Яворский Б. М. Справочник по физике для инженеров и студентов ВУЗов / Яворский Б. М. Детлаф А. А., Лебедев А. К. — М : Наука, 2007. — 939 с. 5. Welcome to BETAG Innovation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.betaginnovation.com. 6. Пат. 44933 Україна, МПК В21 Д 26/14. Генератор багаторазових імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів / Батигін Ю. В., Бондаренко О. Ю., Гнатов А. В., Сєриков Г. С., Чаплигін Є. О.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.- дорожн. ун-т. — № u200903072 ; заявлено 01.04.09; опубл. 26.10.09, Бюл. № 20. 7. Пат. 76845 Україна, МПК В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металів уніполярними імпульсами струму / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Дзюбенко О. А., Аргун Щ. В., Бондарь С. В., заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. — № u201206162; заявлено 22.05.12; опубл. 10.01.13, Бюл. № 1. 8. Пат. 77579 України, МПК В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих заготівок одновитковим круговим ін- дуктором, розташованим над допоміжним екраном / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Трунова І. С., Гопко А. В., Сабокар О. С.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.- дорожн. ун-т. — № u 2012 07542 заявлено 22.06.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. 9. Batygin Yu. V. Magnetic-pulse car body panels flattening. Theoretical aspects and practical results / Yu.V. Batygin, E. A. Chap- lygin, O. S. Sabokar // Електротехніка і електромеханіка. — 2016. — № 5. — С. 54–57. 10. Batygin Yu. V. Magnetic pulsed processing of metals for advanced technologies of modernity — a brief review / Yu. V. Batygin, E. A. Chaplygin, O. S. Sabokar // Електротехніка і електромеханіка. — 2016. — № 5. — С. 35–39.