Сучасні проекти транспортування енергоносіїв в контексті гарантування європейської енергетичної безпеки (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2018.01.015
Надіслано: Січень 20, 2018
Прийнято: Квітень 16, 2018
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

Комплексно досліджено модерні проекти транспортування енергоносіїв до європейських країн, загроз та викликів, пов'язаних з імплементацією, як для держав-членів Європейського Союзу, так і для України. Актуалізує це дослідження той факт, що наявність природних ресурсів розглядають окремі країни, зокрема Російська Федерація не як товар, а як суттєвий політичний важіль впливу на ті європейські країни, які є сьогодні залежними від постачань газу з боку Росії.

Актуалізує комплексне дослідження політичного виміру реалізації європейських проектів транспортування енергоносіїв сукупність як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників глобального, регіонального та локального вимірів, реагувати на котрі змушена кожна держава-член ЄС, зокрема і Україна та, які впливають на хід реформ в енергетичній сфері.

Зроблено висновок про те, що Європейський Союз є лідером у світовій відновлюваній енергетиці і має намір бути флагманом у створенні та впровадженні сучасних і інноваційних енергетичних технологій. Щодо нових проектів газопостачання то варто наголосити, що будівництво вищезазначених потоків - це передусім козирна карта Росії проти України, і вони вдало нею користуються, адже розуміють, що залишившись без транзиту їхнього газу наша держава щорічно втрачатиме близько $2 млрд. Будівництво цих газопроводів ставить Європу у пряму залежність від Росії ще на 20-30 років. І РФ надалі продовжуватиме маніпулювати інтересами та цілями країн Європейського Союзу.

Безпека постачання енергоносіїв є вкрай актуальною і для України, особливо в контексті чергової енергетичної кризи з боку РФ у кінці лютого 2018 р. Враховуючи сучасні виклики, які постають перед нашою державою, Україна має вибудовувати систему власної енергетичної безпеки, враховуючи пріоритети національних інтересів і максимально покладатись на власні сили.

Біла, С. (2016). Стратегічні пріоритети формування єдиного європейського енергетичного простору (ЄЄЕП) Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік. Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 31 березня 2016 р.) Тернопіль: Видавництво "Крок", 179-182.

Волович, О. (2009, травень 5). Перспективи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну. Національний інститут стратегічних досліджень. Отримано з http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart200975.htm

Гончар, М. (2014, жовтень 23). Гібридна війна Кремля проти України і ЄС: енергетичний компонент. Отримано з https://dt.ua/energy_market/gibridna-viyna-kremlya-proti-ukrayini-i-yes energetichniy-komponent-_.html

Долінчук,   С.   (2017,  червень   15).      Доведеться домовлятися: амбіції "Газпрому" розворушили Європейську комісію. Отримано з  https://mind.ua/ publications/20173131-dovedetsya-domovlyatisya-ambiciyi-gazpromu-rozvorushili-evropejsku-komisiyu

Дяченко, М. (2013, червень 3) Енергетичні директиви Європейського Союзу, їх впливи на реформу­вання газового ринку. Бюро комплексного аналізу та прогнозів. Отримано з http://biaf.org.ua/ dopovidi-ta-vistupi/energetichni-direktivi-evropeyskogo-soyuzu-yih-vplivi-na-reformuvannya-gazovogo-rinku-ukrayini.html

Івасечко, О., Дорош, Л. (2017, грудень) SWOT-аналіз енергетичної безпеки України. Гуманітарні Візії, No. 2, Vol. 2, (1), 25-30. Отримано з http://science. lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/aug/5851/ivasechk oviziyi22016.pdf

Лактионов,  А.   (2016,  вересень  9).  Европейский "локомотив" на российском газе: Северньш поток 2 и его команда  (часть вторая).  FINANCE  UA.   Отримано з http://news.finance.ua/ru/news/-/383909/evropejskijlokomotiv-na-rossijskom-gaze-severnyj-potok-2-i-ego-komanda-chast-vtoraya

Маркевич, К., Омельченко, В. (2016). Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України. Аналітична доповідь Центру Разумкова, Київ: Заповіт, 118. Retrieved from: http://old.razumkov.org.ua/ upload/2016_ENERGY-S.pdf

Український інститут публічної політики. (2011). Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості, сценарії. Київ, 25. Retrieved from http://www.uipp. org.ua/uploads/news_message/at_file_uk/0070/40.pdf

Ярощук, О. (2017, серпень 8). Ставки зроблені. Яке майбутнє чекає на "Північний потік-2" і що робити Україні. Експрес UA. Retrieved from http://expres.ua/news/ 2017/08/08/256337-stavky-zrobleni-yake-maybutnye-chekaye-pivnichnyy-potik-2-robyty-ukrayini

East European Gas Analysis. (2014). Consulting services on natural gas sector of Russia Publisher of "Russia insight". Retrieved from https://eegas.com/fsu_r.htm.

Integrites International law firm. (2018). "Газпром" побудує ще одну лінію газопроводу в обхід України. Retrieved from https://mind.ua/news/20180752-gazprom-pobudue-shche-odnu-liniyugazoprovodu-v-obhid-ukrayini

International Energy Agency. (2014). European Union -28: Balances for 2014. Retrieved from http://www.iea.org/ statistics/statisticssearch/report/?country=EU28&product=balan ces&year=20