Чи здатна фізика пояснити все? Рецензія на книжку Шона Керролла “Велика картина” / Пер. з англ. С. Михаць. – Харків: Видавництво “Ранок”: Фабула, 2019. – 400 с.

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.051
Надіслано: Березень 10, 2020
Прийнято: Березень 23, 2020
Автори:
1
Lviv National Polytechnic University

У даній рецензії розглядається книга написана американським фізиком теоретиком Шоном Керроллом. Він пропонує свій погляд на Всесвіт, реальність, який називає поетичний натуралізмом. Основними його принципами він називає реалізм та об’єктивізм. Автор обґрунтовує свою позицію з опорою на конкретні приклади та сучасні дослідження у галузі теоретичної фізики. Він торкається таких проблем як свідомість, пізнання, мислення. Основною альтернативою до своїх поглядів він вбачає у тих концепціях, які оперують поняттями, що виходять за межі звичних фізичних параметрів. Виділяється автором фундаментальна основа світу – квантова хвильова функція, а всі інші виміри реальності її емерджентні прояви. Усі приклади та порівняння мають міждисциплінарний характер і зрозумілі для багатьох спеціалістів.

Августин, Святий. (2011). Сповідь. Львів: Свічадо.

Керролл, Ш. (2019). Велика Картина. Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула.

Парновський, С., Парновський О. (2018). Як влаштовано Всесвіт. Вступ до сучасної космології. Львів: Видавництво Старого Лева.

Сіна, І. Книга Спасіння. (2020). Київ: Темпора.