Елементи, типи та наслідки наукової творчості. Передмова до українського перекладу статті Яна Лукасевича «Творчість у науці»

https://doi.org/10.23939/shv2020.02.040
Надіслано: Липень 05, 2020
Прийнято: Вересень 28, 2020
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Вперше здійснено переклад українською мовою статті «Творчість у науці» відомого представника Львівсько-Варшавської школи, логіка та методолога науки, Яна Лукасевича. У ній відомий логік спростовує тезу про те, що науки існують лише для відтворення фактів та встановлення істин на їхній основі. Науки, впершу чергу, існують для задоволення інтелектуальних потреб людини, які виникають на основі її прагнення до розумування. Розумування є творчими актами, до яких належать доведення, виведення, підтвердження та розуміння, а також створення гіпотез. Наукова творчість полягає у формулюванні конструктивних суджень, які поєднуються у певні синтези, які можна назвати теоріями. Науковими вони стають лише тоді, коли поєднуються логічними відношеннями слідування чи виведення.

  1. Łukasiewicz, J. (2013). Pamiętnik. Warszawa: Semper.
  2. Łukasiewicz, J. (1912). O twórczości w nauce. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, T. 1., 1-15. Отримано з http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=4142&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=F3545C92182ABD5E7F891740CF9B0F33-7