Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в регіоні Західної Галичини (Польща): порівняльний аналіз (науково-методична стаття)

https://doi.org/10.23939/shv2020.01.021
Надіслано: Грудень 18, 2019
Прийнято: Березень 16, 2020
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Стаття присвячена дослідженню окремих питань виборчих програм переможних політичних партій на парламентських виборах у Західній Галичині У Польщі на парламентських виборах 2011 р. Робота включає, зокрема, програми партій-переможців у Підкарпатському та Малопольському воєводствах на парламентських виборах 2011 р. та проведено їх порівняльний аналіз.

Здійснено ідеологічне та програмне визначення польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проекту ParlGov.

Виборчі програми польських політичних партій в Республіці Польща опрацьовано відповідно до таких критеріїв, як: 1) ставлення до комуністичної спадщини і заборона чиновникам періоду комунізму володіти політичними посадами; 2) роль католицької церкви (відокремлення церкви від держави) ;3) членство в Європейському Союзі; 4) закордонна політика щодо Росії; 5) закордонна політика щодо України; 6) участь і розширення НАТО.

Встановлено, що виборчі програми правих партій чи правоцентристських партій, які перемогли на парламентських виборах 2011 р.,  мають спільні риси, зокрема підтримку католицької церкви в Польщі, негативне ставлення до комуністичної спадщини, негативне ставлення до Росії, і мають, як правило, більше проєвропейську та євроатлантичну орієнтацію. Також було доведено, що серед усіх політичних сил на виборах,  тільки політичні партії Союз Лівиці Демократичної та Рух Палікота у своїх виборчих програмах на парламентських виборах 2011 р. виступали за рішуче відокремлення католицької церкви від держави.

Döring, H. (2019). Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. University of Bremen: Centre for Social Policy Research. Retrieved from http://www.parlgov.org/

Flis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kubicki, P.(2012). Galicja, między regionem a mitem. In Pawłowska, A.,  Rykiel, Z. (ред.). Region i regionalizm w socjologii i politologii, 92-107. Rzeszów: Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Markowski, R. (2002). Propozycja Manifesto Research Group: metoda, wyniki, problem – komentarz. In  Markowski, R. (red.). System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, 289-297. Warszawa: ISP PAN.

Państwowa Komisja Wyborcza. (2020). Отримано з https://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html

Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013) Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

 Sokół, W., Żmigrodzki, M. (ред.). (2003). Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Lublin:  Wydawnictwo UMCS.

Sula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach Europy Środkowo-Wshodniej w latach 1989-2016. Wrocław: Księgarnia Akademicka.

Szul, R. (1995), Perspektywy regionalizmu galicyjskiego w Polsce na tle tendencji międzynarodowych. In  Chłopecki, J.,  Madurowicz-Urbańska, H. (ред.). Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, 73-91. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

The Manifesto Project Dataset. (2019). Retrieved from https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/

Zarycki, T. (1999) Trwałość historycznych struktur przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej. In Gorzelak, G., Szczepański, M., Zarycki, T. (Eds.). Rozwój, Region, Społeczeństwo, EUROREG UW, 89-102.Warszawa-Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wapiński, R. (1993). Regionazim – doświadczenia z przeszłości. In Latoszek, M., (red.). Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, 44-45. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.

Wołek, A. (2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory i polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.