Польща

Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки в кримінальних кодексах України та Польщі

У статті подано комплексний  порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки згідно з кримінальними кодексами України та Польщі. Авторами проаналізовано спільні підходи законодавця обох країн до криміналізації суспільно небезпечних діянь у відповідній сфері, відмінності у цих підходах. Автори на основі аналізу чинного кримінального кодексу Республіки Польща пропонують ряд нових норм для особливої частини українського кримінального закону. Зокрема, автор пропонує доповнити ст.

Політичні преференції української національної меншини у Польщі на виборах до Європейського парламенту (науково-дослідна стаття)

Метою цієї статті є пояснення політичних преференцій української національної меншини в Польщі на виборах до Європейського Парламенту. У статті проаналізовано політичні преференції української національної меншини на чотирьох виборах до Європейського парламенту у 2004, 2009, 2014 та 2019 рр.

СИМВОЛІКА АТТИКА ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ У КОНТЕКСТІ РЕНЕСАНСУ І РЕФОРМАЦІЇ ТА ПИТАННЯ ДАТУВАННЯ ОКРЕМИХ ОБ'ЄКТІВ МЕДЖИБІЗЬКОГО ЗАМКУ

У статті робиться спроба трактування архітектурного оздоблення
палацу Сенявських (Меджибіж, XVI ст.) та типологічно споріднених з ним пам’яток
східноєвропейської замкової і сакральної архітектури у контексті протестантської
символіки. Наводяться відмінності між типами «ранньоренесансного» і «польського»
аттика, на цій основі аналізується генеза аттиків кількох споруд у Меджибізькому
замку. Обгрунтовується доцільність виокремлення трикінцевого зубця
ранньоренесансних аттиків у окремий тип. Вперше аналізується символічне значення

Формування засад менеджменту освітньої еміграції в Україні

Розглянуто питання освітньої еміграції українців — виїзду на навчання за кордон для навчання у ЗВО. Досліджено позитивні та негативні аспекти цього явища. Окремо приділено увагу наслідкам для економіки та системи вищої освіти України. Досліджено статистичні дані виїзду українців за кордон на навчання, визначено фактори, що на це впливають. Оцінено явище української освітньої еміграції на фоні освітньої еміграції у світі. Запропоновано розроблення засад менеджменту освітньої еміграції, задля мінімізації негативних її наслідків

Пандемія як виклик українським трудовим мігрантам у Польщі (науково-методична стаття)

У статті аналізується вплив пандемії коронавірусу на зайнятість українських трудових мігрантів у Польщі. Визначено той факт, що саме економічна ситуація та війна на сході України зумовлює безперервний процес виїзду трудового населення до західного сусіда. Проаналізовано основоположні документи міграційної політики України та польського законодавства у сфері працевлаштування іноземних громадян. З’ясовано, що наслідком запровадження карантинних обмежень став масовий відтік українських заробітчан із Польщі.

Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в регіоні Західної Галичини (Польща): порівняльний аналіз (науково-методична стаття)

Стаття присвячена дослідженню окремих питань виборчих програм переможних політичних партій на парламентських виборах у Західній Галичині У Польщі на парламентських виборах 2011 р. Робота включає, зокрема, програми партій-переможців у Підкарпатському та Малопольському воєводствах на парламентських виборах 2011 р. та проведено їх порівняльний аналіз.

Здійснено ідеологічне та програмне визначення польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проекту ParlGov.

Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз (оглядова стаття)

У статті здійснено порівняльний аналіз державної політики України та Польщі щодо захисту прав національних меншин. Автори розкривають суть та виділяють ознаки національних меншин, аналізують ситуацію щодо національних меншин, яка існує в Україні та Польщі.

Окремі проблеми програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 роках: порівняльний аналіз (науково-методична стаття)

У статті аналізуються окремі проблеми виборчих програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 років (Західна Галичина, Польща).

Здійснено ідеологічну та програмну детермінацію польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проекту ParlGov.

Пріоритетні напрями діяльності української меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польщі (науково-методична стаття)

Проаналізовано особливості, виклики та пріоритетні напрями функціонування української громади у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а також досліджено ґенезу діяльності української національної меншини у цьому регіоні з повоєнних часів і до сьогодні. Стверджується про затребуваність вивчення проблематики функціонування української національної меншини у Польщі у регіональному вимірі, коли аналізується діяльність українських громад в різних воєводствах. Таке дослідження актуалізується з погляду виявлення факторів, що визначають розвиток усесторонньої співпраці України і Польщі.

СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ГРОМАДЯНСЬКО-ПРОФЕСІЙНИХ НОВИХ МЕДІЙ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЗРАЗКА ПОЛЬСЬКОГО ЧАСОПИСУ «НОВА ПОЛЬЩА» ТА ВЕБ-ПРОЕКТУ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» – «УКРАЇНА INCOGNITA»)

Кожен із нас, хто користується будь-яким із типів ґаджетів, носить у своїй кишені цілу інформаційну матрицю, долучитись до якої може через дотик до дисплею. Мережа спонукає нас до можливості тримати весь світ на кінчиках власних пальців. Водночас присутність ґаджета у кишені дозволяє нам фіксувати ті події, які видаються важливими, а потім розміщувати на відповідних веб-ресурсах. Тобто, окрім можливості володіти інформацією, мережа дозволяє нам бути новітніми творцями контенту.