Річард Рорті та доцільність існування історії філософії (Передмова до українського перекладу статті Річарда Рорті «Історіографія філософії: чотири жанри»)

https://doi.org/10.23939/shv2021.01.054
Надіслано: Лютий 01, 2021
Прийнято: Березень 25, 2021
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Читачам журналу пропонується перший український переклад статті «Історіографія філософії: чотири жанри» американського філософа постмодерніста Річарда Рорті, в якій він розглядає можливі стратегії історико-філософських досліджень та їхньої ролі у розвитку філософського мислення.

Для Річарда Рорті основне завдання історико-філософського дослідження полягає у тому, щоб постійно змінювати філософський канон, не давати йому закостеніти у певних стереотипних поглядах про добре відомих філософів, які належать до нього: Платон, Аристотель, Кант, Геґель, Гайдеґґер та інші. Тому він закидає доксографії те, що вона муміфікує «знаменитих філософів» і нехтує тими філософами, які працювали на межі філософії, науки, політики, економіки, моралі, медицини і навіть криміналістики. Залучення таких «недофілософів», якими їх вважають історики-доксографи, до філософського канону розширює філософську проблематику й стимулює формулювання нових філософських питань, які не на порядку денному застиглого філософського канону. Тому Річард Рорті відкидає доксографію, як жанр історико-філософського дослідження, натомість пропонує користуватися історичною реконструкцією, раціональної реконструкцією та інтелектуальною історією, як жанрами історико-філософських досліджень. Комбінуючи їх, дослідник філософії зможе побачити яскраву картину розвитку філософії, а не лише певні канонічні постаті, які закривають собою іншу історію філософії, яка складається з досліджень на межі філософії та інших гуманітарних, соціальних і природничих наук.

  1. Nietzsche, F. (2004). The Use and Abuse of History. [In Ukrainian]. In The Complete Works of Fridrich Nietzsche: Critical & Scientific Edition in 15th Volumes. Colli, G., Montinari, M. (Eds.); Feshovets, O. (Ed. of Ukr. Edition). Vol. 1. The Birth of Tragedy; Thoughts out of Season I-IV; Works of Heritage 1870-1873, 203-280. Lviv: Astrolabe Publishing. [= Ніцше 2004].
  2. Ramberg, B. (2009). «Richard Rorty». The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 Edition). Edward N. Zalta (ed.). Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/rorty/
  3. Reichenbach, H. (1968). The Rise of Scientific Philosophy. London-Los Angeles: Cambridge University Press; University of California Press.