Добре життя / добре існування [Belle vie / Belle existence] (Передмова до українського перекладу інтерв’ю «Фуко у Долині Смерті»)

https://doi.org/10.23939/shv2022.01.049
Надіслано: Грудень 25, 2021
Прийнято: Лютий 26, 2022
1
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького

Це важливе для розуміння творчої еволюції Мішеля Фуко інтерв’ю було проведене американською дослідницею Гезер Дандес у 2017 році. Інтерв'ю українською мовою перекладено вперше. Викладач Вищої Школи Клермонта Симеон Вейд і його друг, музикант Майкл Стоунмен, у червні 1975 році запросили Фуко взяти участь у мандрівці до Долини Смерті. Філософ погодився. Вони перебували там два дні й одну ніч. Фуко називав цей досвід одним із найважливіших у своєму житті.

Foucault, M. (1994). Á propos de la généalogie de l'éthique : un aperçu du travail en cours. Dits et Ecrits, Vol. 4 (1980–1988), 383–412. Paris: Gallimard.