Визначення релевантних характеристик для розроблення гіперказуальної гри

2022;
: cc. 255 - 274
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Ігрова індустрія працює на задоволення потреб мільйонів користувачів, тому розробники активно удосконалюють наявні та розробляють нові ігри. Особливим жанром є гіперказуальні ігри із простим сюжетом, нескладною механікою, примітивним інтерфейсом користувача. Попри позірну простоту, такі ігри популярні й прибуткові. Життєвий цикл гіперказуальної гри може бути доволі коротким – кілька тижнів чи місяців, що передбачає й обмежений час на розроблення такої гри. Доцільно мати інструмент для визначення, оцінювання та врахування особливостей успішних гіперказуальних ігор. Тому актуальним є завдання розроблення структури опису гіперказуальної гри, щоб на основі таких структурованих даних можна було прийняти рішення щодо релевантних характеристик успішної гри.

Гіперказуальні ігри в індустрії розваг є одним із жанрів ігор для мобільних платформ. Для визначення релевантних характеристик такої гри необхідно накопичити дані про успішні ігри, визначити загальні характеистики, спільні для усіх казуальних ігор, структурувати отримані дані, на основі яких відібрати ті характеристики, що впливають на успішність гри. Для прийняття рішення про релевантність характеристики варто проаналізувати структуровані дані, що описують гру. Відібрані характеристики буде реалізовано у гіперказуальній грі.

Визначені релевантні характеристики гри є вагомим критерієм вибору програмного забезпечення для розроблення гри. За такими критеріями варто оцінити популярні ігрові рушії – GameMaker, Godot, Unreal Engine та Unity. Для прийняття рішення щодо найкращого двигуна доцільно використати метод аналізу ієрархій. Для накопичення даних щодо успішності розробленої гри застосовано Facebook Analytics.

Запропонована концепція визначення релевантних характеристик інформаційних технологій даватиме змогу поєднувати такі технології у єдину систему.

 1. Ігрова індустрія, історії перспективи. Як стати розробником ігор? Logos IT academy. https://lviv.logos-academy.com/igrova-industriya-istoriyi-perspektyvy-yak-staty-rozrobnykom-igor.
 2. Why Are Hypercasual Games so Popular? MPL. https://www.mpl.live/blog/why-are-hypercasual-games-so- popular/.
 3. Gregory J. (2018). Game Engine Architecture. CRC Press.
 4. Yang Z., Sun B. (2020). Hyper-Casual Endless Game Based Dynamic Difficulty Adjustment System for Players Replay Ability. 2020 IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Big Data & Cloud Computing, Sustainable Computing & Communications, Social Computing & Networking (ISPA/BDCloud/SocialCom/SustainCom), 860–866. https:// doi: 10.1109/ISPA-BDCloud-SocialCom- SustainCom51426.2020.00133.
 5. Luton W. (2013). Free-to-Play: Making Money from Games You Give Away. New Riders.
 6. Сховище даних та аналітичний інструмет ігрової індустрії. SensorTower. https://app.sensortower.com/.
 7. Charoenpruksachat A., Longani P. (2021). Comparative Study of Usability Evaluation Methods on a Hyper Casual Game. Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering, 153–156. DOI: 10.1109/ECTIDAMTNCON51128.2021.9425717.
 8. Нестеренко О. В., Савенков О. І., Фаловський О. О. (2016) Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Національна академія управління
 9. Garbulowski M., Diamanti K., Smolińska K. et al. (2021) R.ROSETTA: an interpretable machine learning framework. BMC Bioinformatics 22, 110. https://doi.org/10.1186/s12859-021-04049-z.
 10. Завалій  Т.  І., Нікольський  Ю.  В., Шестакевич  Т. В.  (2008)  Інтелектуальний  аналіз  результатів психологічного тестування. Вісник Інформаційних систем та мереж, 631, 113–138.
 11. Власний        Game        Engine:        як       і      навіщо        створювати         ігровий        рушій.        GamedevDOU. https://gamedev.dou.ua/blogs/how-and-why-to-create-a-game-engine/.
 12. 10 найкращих ігрових рушіїв. Ulab. https://ulab.sumdu.edu.ua/uk/10-najkrashhih-igrovih-rushiiv.
 13. The world’s leading platform for real-time content. Unity. https://unity.com/.
 14. Огляд          нереального            двигуна:           плюси,          мінуси           та          придатність.            Newgenapps. https://www.newgenapps.com/uk/blogs/unreal-engine-review-pros-cons-and-suitability/.
 15. Unreal Engine 5 Documentation. UnrealEngine.com. https://docs.unrealengine.com/en-us/.
 16. GameMaker        Studio      огляд      програми.       Public-PC.        https://public-pc.com/game-maker-studio-obzor- programmyi/.
 17. Everything you need to start making games. GameMaker. https://gamemaker.io/en/gamemaker.
 18. Огляд руху в 2D просторі. Godot. https://docs.godotengine.org/uk/stable/tutorials/2d/2d_movement.html.