Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач

2019;
: cc. 90 - 102
1
Волинський національний університет імені Лесі Українки
2
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Здійснено порівняльний аналіз найпоширеніших систем комп’ютерної математики та описано їх структуру. Визначено основні функції систем комп’ютерної математики та наведено переваги і недоліки використання таких систем, як: Derive, Mathematika, Matlab, Mathcad, Maple, MuPad, Gran, GeoGebra. Описано український програмний засіб Gran, який застосовують для графічного аналізу функцій (Gran1), систем геометричних об’єктів на площині (Gran-2D) та просторових об’єктів (Gran-3D). Розглянуто системи, що використовуються для розв’язування задач з алгебри (Mathematika, Matlab, Mathcad, Maple), та вказано математичні пакети, які доцільно застосовувати для навчання динамічної геометрії (DG, Сabri II Plus, Geometers’SketchPad). Докладно розглянуто систему динамічної математики GeoGebra, що є універсальним засобом для навчання алгебри, геометрії, математичного аналізу, теорії ймовірності, математичної статистики та інших розділів математики. Під час навчання математичних дисциплін система GeoGebra використовується як засіб для візуалізації досліджуваних математичних об’єктів, виразів, ілюстрації методів побудови; як середовище для моделювання та емпіричного дослідження властивостей досліджуваних об’єктів; як інструментально- вимірювальний комплекс, що надає користувачеві набір спеціалізованих інструментів для створення і перетворення об’єкта, а також вимірювання його заданих параметрів. Розглянуто приклади розв’язування задач у системі динамічної математики GeoGebra із наведеними основними вказівками. Проаналізовано процеси розв’язування задач у системі динамічної математики GeoGebra та в інших системах.

1. Plokhotnikov K. E., Nikolenko V. N. (2014). Probability Theory inMATLAB. Textbook for high schools. М: Hot line-Telecom, 611 p.

2. Yunchyk V. (2015). Model of blended mathematics teaching using GeoGebra system // Humanities department of Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grigory Skovoroda - Annex 1 to Issue 1. 36, vol. IV (64): Thematic issue "Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational space". K.: Gnosis, 559-568.

3. Yunchyk V. (2015). Using GeoGebra's Innovative System to Study the Volume and Surface Area of Geometric Bodies. The Tenth International Conference on New Information Technologies in Education for All (ITEA-2015), National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv - Access mode: http://itea-conf.org.ua/2015/ua/accepted_papers

4. Yunchyk V. (2018). Using GeoGebra in the process of solving problems with parameters [online]. Access mode: https://www.geogebra.org/m/wtChjjgU#material/s4jjPRDp

5. Advanced Grapher [online]. Access mode: http://www.alentum.com/agrapher/

6. Сabri II Plus [online]. Access mode: http://www.cabri.com

7. Geometers' SketchPad [online]. Access mode: http://www.dynamicgeometry.com

8. GeoGebra [online]. Access mode: https://geogebra.org/

9. Gerrit Stols GeoGebra in a Nutshell. Access mode: http://school-maths.com

10. Gran [online]. Access mode: http://www.zhaldak.npu.edu.ua/index.php/prohramnyi-zasib-gran

11. Mathematica [online]. Access mode: http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html

12. Matlab [online]. Access mode: http://www.mathworks.com/products/matlab/

13. MathCAD [online]. Access mode: http://www.ptc.com/products/mathcad

14. Maple [online]. Access mode: http://www.maplesoft.com/products/Maple/index.aspx

15. Hohenwarter M., Preiner J. (2007). Creating mathlets with open source tools. Journal of Online Mathematics and its Applications, No.7 , 78-83.

16. Yunchyk V. (2016). Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study Environment: Scientific monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation, ed. By Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn.