Оптимізація блоків стиснутих даних у графічному форматі PNG

2009;
: сс. 223 – 231
Authors: 

Шпортько О.В.

Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра інформатики та прикладної математики

Запропоновано алгоритм генерування альтернативних стиснутих блоків, вибору найкоротшого стиснутого блока з альтернативних та ітеративного зменшення його розмірів для покращання компресії зображень у форматі PNG. Як показують експерименти, реалізація цього алгоритму дає змогу підвищити коефіцієнт стиснення переважної більшості зображень на 2 – 6 %.

1. Миано Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии: Учеб. пособ. / Дж. Миано. – М.: Триумф, 2003. – С. 249–318. – (Практика программирования). 2. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – С. 17–106. 3. Ziv J., Lempel A. A universal algorithm for sequential data compression / J. Ziv, A. Lempel // IEEE Transactions on Information Theory. – May 1977. – Vol. 23(3). – P. 337–343. 4. Бредихин Д. Ю. Сжатие графики без потерь качества [Електронний ресурс] / Д. Ю. Бредихин. – 2004. – http://www.compression.ru/ download/articles/i_lless/bredikhin_2004_lossless_image_compression_doc.rar.