Система опрацювання медичних даних “дільничний терапевт”

2009;
: сс. 71 – 101
Authors: 

Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В.

А.Г. Григорович1, В.Г. Григорович1, В.В. Пасічник2

  1. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, кафедра інформаційних систем і технологій;
  2. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Детально розглянуто всі документи та звіти, які існують в предметній області, та обґрунтовано, що саме ненормалізовані відношення найадекватніше описують предметну область. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи “Дільничний терапевт”.

1. Makinouchi A. A consideration on normal form of not-necessarily-normalized relation in the relational data model. In Proc. 3rd International Conference on Very Large Databases, pages 447-453, Tokyo, Oct. 1977. 2. Olle T. W. Introduction to ‘Feature Analysis of Generalized Data Base Management systems’, CACM, Vol. 14. No 5, May 1971. 3. Wiederhold G. Database Design (2nd ed.) McGraw-Hill, 1983. 4. McGee W. C. The Information Management System IMS/VS Part 1: General structure and Operation. IBM Syst. J., Vol. 16., No. 2, 1977. 5. Carey M. J., DeWitt D. J., Richardson J. E., Shekita E. Object and File Management in the EXODUS Extensible Database System. Int. Conf. on VLDB, Aug. 1986. 6. Stonebraker M., Rove L. A. The Design of POSTRGES. Proc. CAN SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, May 1986. 7. Фейерштейн С., Прибыл Б. Oracle PL/SQL для профессионалов. – СПб.: Питер, 2003. – 941 с. 8. Грофф Дж., Вайнберг П. Энциклопедия SQL. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 896 с. 9. http://www.softwareag.ru/Solutions/ 10. Завалій Т. І. Оцінка якості класифікаторів, побудованих на основі правил, виведених з таблиці медичних даних за допомогою теорії неточних множин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 519. “Інформаційні системи та мережі”. – С.122–132. 11. Кравець Р. Б., Скребець Ю. В. Інтелектуальна система підтримання прийняття рішень для служби швидкої допомоги // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 519. “Інформаційні системи та мережі”. – С.198–206. 12. Лещинський Є. Я. Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно організованої інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 519. “Інформаційні системи та мережі”. – С.214–225. 13. Нікольський Ю. В., ЩербинаЮ. М. Дослідження ефективності використання дерев прийняття рішень для прогнозування діагнозу в медицині // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – №519. “Інформаційні системи та мережі”. – С.244–254.