Contents / Зміст

Authors: 

"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2010

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 30 засідання від 23.09.2010 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 1. Редакційна колегія:
 2. проф., д-р техн. наук В.В. Пасічник (відп. редактор);
 3. проф., д-р техн. наук А.М. Пелещишин (заст. відп. редактора);
 4. доц., канд. техн. наук Н.Б. Шаховська (відп. секретар);
 5. проф., д-р техн. наук М.В. Лобур;
 6. проф., д-р техн. наук А.Ф. Обшта;
 7. проф., д-р фіз.-мат. наук П.І. Каленюк;
 8. проф., д-р техн. наук Б.П. Русин;
 9. проф., д-р техн. наук Р.А. Бунь;
 10. проф., д-р фіз.-мат. наук Г.Г. Цегелик;
 11. проф., д-р техн. наук М.О. Медиковський;
 12. проф., д-р техн. наук В.В. Різник;
 13. проф., д-р техн. наук Л.С. Сікора;
 14. проф., д-р техн. наук Р.М. Камінський;
 15. проф., д-р техн. наук П.І. Жежнич;
 16. доц., д-р техн. наук Ю.М. Романишин;
 17. доц., канд. екон. наук А.В. Катренко;
 18. доц., канд. техн. наук П.О. Кравець;
 19. доц., канд. техн. наук Є.В. Буров;
 20. доц., канд. техн. наук А.Ю. Берко;
 21. доц., канд. фіз.-мат. наук Ю.В. Нікольський