Contents / Зміст

Authors: 

«Інформаційні системи та мережі» Національний університет «Львівська політехніка», 2015

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 69 засідання від 25.02.2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Редакційна колегія:

 1.  Пасічник Володимир Володимирович (Volodymyr Pasichnyk), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проф. кафедри інформаційних систем та мереж, д-р техн. наук, проф. (Україна) (відп. редактор);
 2.  Камінський Роман Миколайович (Roman Kaminsky), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проф. кафедри інформаційних систем та мереж, д-р техн. наук, проф. (Україна) (заст. відп. редактора);
 3.  Шаховська Наталія Богданівна (Natalya Shakhovska), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проф. кафедри інформаційних систем та мереж, д-р техн. наук, проф. (Україна) (відп. секретар);
 4.  Берко Андрій Юліанович (Andriy Berko), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, завідувач кафедри загальної екології та екоінформаційних систем, д-р техн. наук, проф. (Україна);
 5.  Бунь Ростислав Адамович (Rostyslav Bun), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проф. кафедри прикладної математики, д-р техн. наук, проф. (Україна);
 6.  Жежнич Павло Іванович (Pavlo Zhezhnych), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж, д-р техн. наук, проф. (Україна);
 7.  Литвин Василь Володимирович (Vasyl Lytvyn), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проф. кафедри інформаційних систем та мереж, д-р техн. наук, проф. (Україна);
 8.  Медиковський Микола Олександрович (Mykola Medykovskyy), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, завідувач кафедри автоматизованих систем управління, д-р техн. наук, проф. (Україна);
 9.  Цмоць Іван Григорович (Ivan Tsmots), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проф. кафедри автоматизованих систем управління, д-р техн. наук, проф. (Україна);
 10.  Буров Євген Вікторович (Eugene Burov), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, канд. техн. наук, доц., проф. кафедри інформаційних систем та мереж (Україна);
 11.  Кравець Петро Олексійович (Petro Kravets), Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, канд. техн. наук, доц., доц. кафедри інформаційних систем та мереж (Україна);
 12.  Бігун Оксана (Bihun Oksana), Конкордія коледж, Університет Міссурі, кафедра математики, Колумбія, доц. (США);
 13.  Джоб Маркус (J. Marcus Jobe), Університет Маямі, штат Огайо, проф. кафедри інформаційних систем та аналітики, Farmer School of Business, професор інформаційних систем управління (США);
 14.  Кордік Павел (Kordik Pavel), Празький технічний університет, Чеський технічний університет в Празі, Moдген, факультет інформаційних технологій, Чесько-монгольська торгово-промислова палата, доц. (Чехія);
 15.  Новак Ладислав (Novak Ladislav), Університет м. Жиліна, факультет спеціального інженерного університету Жиліна, канд. екон. наук, доц. (Словаччина);
 16.  Покойови Міхаел (Pokojovy Michael), Університет м. Констанца, кафедра математики і статистики, проф. (Німеччина);
 17.  Цекеревач Зоран (Cekerevac Zoran), Університет м. Бєлград, проф. в UNION університету в Бєлграді, факультет бізнесу і промислового менеджменту, проф. (Сербія).
 18. Карпінський Микола Петрович (Mikołaj Karpiński), Університет Бєльсько-Бяла (Техніко-Гуманітарна Академія в Бєльсько-Бяла), завідувач кафедри математики та інформатики, керівник комп’ютерного відділу науки, університет Бєльско-Бяла, д-р техн. наук, проф. (Польща).
 19.  Евелін Ватовец (Evelin Vatovec Krmac), Університет Любліна, факультет морських досліджень і транспорту, Порторож, ст. лектор, доц. (Словенія).