Процеси консолідації інформації у галузі спортивного покеру

2010;
: сс. 109-116
Authors: 

Гаврилюк І., Кунанець Н.Е.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедри інформаційних систем та мереж
 

Для успішного розвитку економіки, науки і культури необхідне застосування інформаційних технологій у різних галузях соціальної практики для перетворення нформаційних потоків на інформаційні продукти нового покоління не тільки для вдосконалення, а й для формування нових моделей діяльності, які відрізняються вищим рівнем вироблення й реалізації управлінських рішень. Розглянуто особливості застосування технології консолідованої інформації у галузі спортивного покеру.
 

1. Березин І. Промислове шпигунство, конкурентна розвідка, бенчмаркінг й етика цивілізованого бізнесу / Березин І. // Практичний Маркетинг. – 2005. – 22 липня. (№ 101). – С.34–38. 2. Вайс А. Конкурентна розвідка в умовах мінімального бюджету / Вайс А. // BOSS. – 2007. – 93 с.
3. Режим доступу: http://www.sec4all.net/komercrazvedka.html. 4. Режим доступу http: //www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vnulp/ ISM/2009_653/15. Pdf. 5. Режим доступу: http: //scip.org.ua/ cons_inf.htm. http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/about/ki/reason.html. 6. Бондаренко М.Ф., Маторін С.І.,
Соловйова К.О. Підготовка професіоналів у галузі інформації для державної служби України // Вісник Державної служби України. – 2004. – №1 [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: URL: http://www.guds.gov.ua. – Загол. з екрана. 7. Ющук Є. Конкурентна розвідка / Ющук Є. –
М.: Вершина, 2006. – 237 с. 8. Доронін О.І. Бізнес-розвідка / Доронін О.І. – М.: Ось–89, 2007. – 490 с. 9. Доронін О.І. .Хватков В. Підрозділ конкурентної розвідки є структурним підрозділом служби безпеки підприємства / Хватков В. // ВОSS. – 2007. – № 5(17). – 93 с. 10. Боган К. Бізнесрозвідка / Боган К., Інгліш М. – М.; СПб.: Вершина, 2006. – 363 с. 11. Орлов П.І. Основи економічної безпеки фірми: навч. посіб. / Орлов П.І., Духов В.Є. -X.: ТОВ “Прометей-Прес”, 2004. – С.27. 12. Томпсон-мл. Артур А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа /
Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж; пер.с англ.А. Р. Ганиева. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2003. – 924 с. 13. Режим доступу: http://www.elitarium.ru /2005/11/09/instrumenty_i_ metody_poluchenija_ dannykh_v_konkurentnojj _razvedke.html.