Моделювання процесів опрацювання електронних звернень громадян до органів місцевого самоврядування за допомогою засобів GPSS на основі консолідованої інформації

Марковець О.В. Моделювання процесів опрацювання електронних звернень громадян до органів місцевого самоврядування за допомогою засобів GPSS на основі консолідованої інформації / О.В. Марковець, І.І. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 385–396. – Бібліографія: 4 назви.

Authors: 

Марковець О. В., Олійник І. І.

This paper is devoted to improving the functioning of the system of processing of the electronic appeals by using simulation modeling of processes occurring within this system and based on the results of modeling decision-making for further improvement of the system.

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: WWW/URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (20.09.2013). — Назва з екрана.
2. Марковець О. В. Проектування системи опрацювання звернень громадян до органів місцевої влади / О. В. Марковець, А. М. Пеле-
щишин, П. І. Жежнич // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [збірник наукових праць] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 436 c.: іл. — (Вісник / Національного університету «Львівська політехніка»; № 694). — С. 153–160.
3. Програмні пакети для імітаційного моделювання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: WWW/URL: http://posibnyky.vntu.edu.ua/k_m/t1/172..htm (20.09.2013). — Назва з екрана.
4. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: WWW/URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр (20.09.2013). — Назва з екрана.