Основні прийоми і способи тифлокоментування

Демчук А.Б. Основні прийоми і способи тифлокоментування / А.Б. Демчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 329–335. – Бібліографія: 3 назв.

Authors: 

Демчук А. Б.

The model of the task of manufacturing quality videocontent for people with visual impairments is suggested, appropriate rules and methods for creation f typhlocomments are systemitized. The mathematic model of such a task is given and an approach of solving it has been worked out.

1. Демчук А.Б. Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору / А.Б. Демчук, В.В. Литвин // «Інформаційні системи та мережі». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2013. — № 770. — С. 138–142.
2. Литвин В.В. Освітній відеоконтент для людей з вадами зору. Напрацювання та досвід Національного університету «Львівська політехніка»: препринт / В.В. Литвин, А.Б. Демчук. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 20 с.
3. Ваньшин С.Н. Словесное описание для слепых / С.Н. Ваньшин, О.П. Ваньшина — М.: Логосвос, 2011. — 62 с.