Архітектура медичної системи діагностування у стоматології

Шаховська Н. Б. Архітектура медичної системи діагностування у стоматології / Н. Б. Шаховська, Д. А. Кордіяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 212–221. – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Шаховська Н. Б., Кордіяк Д. А.

The intellectual medical diagnosis system is described in the article. The informative model of such system is projected. Goals, objectives and scope of such a system are defined.

1. Бородина Е. С. Компьютерная система управления стоматологической практикой «Dental 4 Windows»: возможность сосредоточиться на главном / Е. С. Бородина. — М: Стоматология, 2003. — № 1. — 100 с.
2. Джексон П. Введение в экспертные системы / П. Джексон. — СПб: Питер, 2001. — 400 c.
3. Кардаш Я. Методика видобування знань для однієї базованої системи / Я. Кардаш, А. Кордіяк, І. Лясович // Інформаційні системи та мережі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2000. — № 3. — С. 31–42.
4. Нікольський Ю. Дерева прийняття рішень та їхнє застосування для прогнозування діагнозу у медицині / Ю. Нікольський, Ю. Щербина, Р. Якименко //
Вісник Львівського Університету. Серія прикладної математики, інформатики. — 2003. — Вип. 6. — С. 191–211.
5. Bemmel J. H. Medical informatics / J. H. Bemmel // Methods Informatics Medicine. — 1996. — Vol. 35. — P. 157–172.
6. Dunham M. Data Mining Introductory and Advanced Topics / M. Dunham. — Pearson Education. — London: Dentistry, 2003. — 456 p.
7. Groselj D. Computer — aided diagnostic system in dentistry / D. Groselj, M. Malus, I. Grabec // Medical Informatics Europe. — Ljubljana: IOS Press — 1999. — P. 639–649.
8. Jackson P. Introduction to expert systems / P. Jackson. Third ed. — Rochester: Addison-Wesley, 2001. — 624 p.