Основні труднощі організації робочого процесу еліти в Україні в сучасному періоді розвитку

Kelman M., Kristinyak M. "Main difficulties of organization of elite work process in Ukraine in the modern period of development"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті окреслено основні труднощі організації роботи управлінської еліти в Україні в сучасному періоді її розвитку та подано основні практичні засади щодо покращення роботи еліти в сучасних умовах розвитку держави. Таким чином, визначено, що процес організації роботи еліти на сьогодні в силу розвитку різних соціально-економічних змін дещо проблемний, оскільки саме представники політичних еліт не можуть забезпечити відповідний економічний і соціальний розвиток в процесі державного управління. Визначено, що представники управлінської еліти, які займають ключові позиції у політичних, соціальних, культурних інститутах держави загалом чинять прямий вплив на прийняття і реалізацію управлінських рішень, і повинні відповідати відповідним вимогам, але часто ці на фактично не дотримуються, що як наслідок призводить до порушення соціально-економічного рівня розвитку держави і суспільства загалом. Відносно цього процес організації роботи сучасної управлінської еліти різні науковці аналізують загалом не з позитивної точки зору що повꞌязано, на наш погляд, з тим, що процес організації як і часто сама робота на сьогодні не є в ефективною, а саме відсутній механізм демократичного управління та контролю за діяльністю владою, система становлення і розвитку управлінської еліти має визначені правила, які формуються під впливом, що не відповідає демократичному суспільству, відносно цього відсутня фактична взаємодія еліти із суспільством, як наслідок підвищується ризик соціально-політичних конфліктів, еліта забезпечує досягнення і реалізацію через владні повноваження власних інтересів, суспільство переживає затяжний перехід від комунізму до демократичного режиму, як результат не дотримання діючих законів і формування не якісного розвитку еліти і як наслідок деформація організації робочого процесу, що є важливим критерієм ефективності будь-якої практичної діяльності. Відносно цього визначені проблеми роботи еліти на сьогодні зумовлюють введення відповідних механізмів, головною метою яких стане контроль за владою і прозора робота.

1. Kriukov O.I.(2006) Polityko-upravlinska elita Ukrainy yak chynnyk derzhavo-tvorennia [Political and managerial elite of Ukraine as a factor of state formation] Monohrafiia za redaktsiieiu E. A. Afonina. Kyiv [in Ukraine]. 2. Piren M. (2001) Politychna elita ta problemy politychnoi elitaryzatsii ukrainskoho suspilstva [Political elite and problems of political elitization of Ukrainian society] Visnyk UADU [in Ukraine]. 3. Mandzii L.(2008) Politychna elita v perekhidnykh suspilstvakh [Political elite in transitional societies] Naukovi pratsi istor. f-tu Zaporizkoho derzh. un-tu. – Vyp. ХХІІІ: Politychna elita v istorii Ukrainy. Zaporizhzhia. [in Ukraine]. 4. Novakova O. V. (2006) Vidkrytist politychnoi elity yak problema modernizatsii suspilstva // Elity i tsyvilizatsiini protsesy formuvannia natsii [Openness of the political elite as a problem of modernization of society] Kyiv [in Ukraine]. 5. O. M. Sakhan Koruptsiia v suchasnii Ukraini yak dzherelo destruktyvnosti vlady [Corruption in modern Ukraine as a source of destructive power] Visn. Nats. un-tu «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho». Kharkiv [in Ukraine].