Випуск 814, 2015

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики.

Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – ___ с. : іл. – (Вісник / Міністерство освіти і науки України, Національний університ "Львівська політехніка" ; № ___). – Бібліографія в кінці статей.

У цьому номері

(47 статей)

Василюк А.С., Басюк Т.М.

сс. 33 - 43

Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я.

сс. 186 - 196

Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В.

сс. 203 - 227

Верес О.М.

сс. 237 - 245

Кісь Я.П., Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Фольтович В.М.

сс. 282 - 292

Кульчицький І. М., Шандрук У. С.

сс. 300 - 309

Кушнірецька О.І., Кушнірецька І.І., Берко А.Ю.

сс. 310 - 318

Шестакевич Т.В., Висоцька В.А., Чирун Л.В., Чирун Л.Б.

сс. 335 - 352

Артеменко О.І., Федченко В.М., Єгорова В.

сс. 380 - 386

Стрямець О.С., Бунь Р.А., Стрямець С.П., Данилів Р.І.

сс. 476 - 482