Випуск 814, 2015

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами та програмами, комп’ютерної і математичної лінгвістики.

Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Інформаційні системи та мережі: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – ___ с. : іл. – (Вісник / Міністерство освіти і науки України, Національний університ "Львівська політехніка" ; № ___). – Бібліографія в кінці статей.

У цьому номері

(47 статей)
Василюк А.С., Басюк Т.М.
сс. 33 - 43
Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я.
сс. 186 - 196
Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В.
сс. 203 - 227
Верес О.М.
сс. 237 - 245
Кісь Я.П., Висоцька В.А., Чирун Л.Б., Фольтович В.М.
сс. 282 - 292
Кульчицький І. М., Шандрук У. С.
сс. 300 - 309
Кушнірецька О.І., Кушнірецька І.І., Берко А.Ю.
сс. 310 - 318
Шестакевич Т.В., Висоцька В.А., Чирун Л.В., Чирун Л.Б.
сс. 335 - 352
Артеменко О.І., Федченко В.М., Єгорова В.
сс. 380 - 386
Стрямець О.С., Бунь Р.А., Стрямець С.П., Данилів Р.І.
сс. 476 - 482