Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українських, російських і англійських корпусах

2016;
: cc. 228 - 239
Authors: 

Кушнір О. С., Брик О. С., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М., Кісь Я. П.

Вивчено розподіли частот речень за їхньою довжиною для українського, російсь- кого та англійського корпусів і з’ясовано середні довжини речень в одиницях знаків, літер і слів. Показано, що хвости статистичних розподілів задовільно описуються експоненційною або близькими до неї функціями, що узгоджуються зі стохастичним характером довжини речень. Доведено, що залежність флуктуацій частоти речень різних довжин від середніх значень цієї частоти визначається степеневим законом Тейлора. Значні відносні флуктуації частот і відносні зміни середньої довжини речення підтверджують важливість урахування флуктуаційних явищ у статистичній лінгвістиці