Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем

Пастернак І. І. Діагностика та налагодження вузлів корпоративної мережі кіберфізичних систем / І. І. Пастернак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 3–9.

Authors: 

Пастернак І. І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглянуто переваги та недоліки сучасних засобів реалізації середовищ діагностики. Запропоновано спеціалізоване середовище діагностики та налагодження вузлів корпоративної мережі. Програмно реалізовано модулі, які в короткі терміни дають змогу діагностувати проблему та усунути її без участі людини. Розроблено чіткий механізм виявлення відхилень у роботі корпоративної мережі та сповіщення про них системного адміністратора. Створено базу даних, в яку записують стан вузлів корпоративної мережі та дані про них. Досягнуто стабільної роботи завдяки простій структурі середовища та зв’язку з його модулями. Створено веб-інтерфейс для зручного огляду вузлів корпоративної мережі та з можливістю їх групування за категоріями.

1. Chris Giametta. Pro Flex on Spring, 2009. – p.445.

2. Оберг Роберт Дж. Технология COM + Основы и программирование = Understanding and Programming COM+: A Practical Guide to Windows 2000 First Edition. – М.: Вильямс, 2000. – С. 480.

3. Липаев В. В. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. – М.: Синтег, 2001. – С. 246.

4. Макгрегор Дж., Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. – К.: Диасофт,2002. – С. 432.

5. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения. – М.: Вильямс,2003. – С. 368.

6. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. – 2005. – С. 245.

7. Мухамедзянов Н. Java. Server applications. – М.: Издательство СОЛОН-Р, 2003. – С. 267.

8. Орфалі Роберт, Ден Харкі JAVA and CORBA in client server applications.