кіберфізична система

Методи відстеження довільної кількості об’єктів у реальному часі на мобільній платформі

Розглянуто проблему вибору методів відстеження розпізнаних об’єктів (ВО) у реальному часі для систем з обмеженими апаратними можливостями. Визначено, що для таких систем доречна інтеграція методів відстеження у пристрій, оминаючи використання передачі даних через мережу інтернет.

Розглянуто існуючі методи відстеження довільної кількості об’єктів у реальному часі.

Серед метрик оцінки ефективності було використано: MOTA, MOTP, F1, MT, ML,  ID, FM.

Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці

Кіберфізична система – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний з інтернетом і взаємодією з фізичним світом. Система описує поєднання між собою трьох основних компонентів : фізичного світу, програмного алгоритму і інтернету. На основі цих компонентів розроблено принципи побудови системи контролю роботи розумної теплиці, описане середовище розробки з його функціями і можливостями. Запропоновано алгоритми запуску і налаштування програми з поясненнями ключових моментів в роботі системи.

Кіберфізична система автономного поливу з дистанційним управлінням

У сучасних реаліях темп життя людей набагато вищий, ніж 30 років тому, і він все ще зро- стає. При цьому кількість інформації також зростає. Цю інформацію слід обробляти постійно, щодня, щойно вона надходить. Обсяги виробництва також не стоять на місці. Такий живий ритм життя вимагає послідовності та безперервності процесу. І ці процеси має забезпечити людина.

OPEN-SCIENCE SPACE ISSUE: CALIBRATION OF MEASURING CHANNELS OF NON-DISMANTLING CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

The analysis of the concept of Open-Science Space is carried out. The existence of ways to achieve reproducibility and traceability of research results performed by a group of worldwide situated Cyber-physical system operators/supervisors is shown. Ways to ensure the efficient operation of Cyber-physical systems as complex technological nondemountable objects with high requirements for metrological characteristics have been studied. To develop the scattered cyberphysical systems, the portable stable-in-time code-controlled measures of physical quantities have been studied.

Алгоритм оперативного наведення засобів вимірювально-керувального вузла кіберфізичної системи на рухомий об’єкт

За результатами аналізу літературних джерел встановлено. що одними з основних вузлів кіберфізичних систем є вимірювально—керувальні вузли. Одним із завдань, розв’язання яких покладено на такі вузли, є наведення засобів спостереження за рухомими об’єктами. Запропоновано алгоритм наведення, який полягає в оперативному опрацюванні результатів спостережень, передбаченні найімовірнішого напрямку руху та формуванні команд для максимального наближення зображення рухомого об’єкта до центра інформаційного кадру. Розроблений алгоритм базується на алгоритмі навчання з підкріпленням DDPG.

Cyber-physical System to Help Moor a Ship

A method of organizing an information cyber- physical system to assist in the mooring process has been considered in the article. It describes ways to organize the mooring of ships to the berth. The problems that occur during this operation have been listed. As the mooring process is labor- intensive and depends on the human factor, a system that will provide up-to-date real-time information to facilitate the mooring operation has been regarded. The structure and stages of development of the proposed solution have been described. The features of the selected elements have been indicated.

The Algorithm of Cyber-physical System Targeting on a Movable Object Using the Smart Sensor Unit

It is known that smart sensor units are one of the main components of the cyber-physical system. One of the tasks, which have been entrusted to such units, are targeting and tracking of movable objects. The algorithm of targeting on such objects using observation equipment has been considered. This algorithm is able to continuously monitor observation results, predict the direction with the highest probability of movement and form a set of commands to maximize the approximation of a moving object to the center of an information frame.

Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера

Розглянуто наукову спадщину видатного американського вченого, засновника кібернетики Норберта Вінера. Наведено його основні етапи життєвого шляху. У 2019 р. виповнюється 125 років від дня його народження і 55 років від дня його смерті. Все своє життя Норберт Вінер присвятив науковій роботі в таких видатних наукових центрах, як Гарвардський університет, Корнельський університет, Колумбійський університет, Массачусетський технологічний інститут та ін. Подано особливості наукового стилю Норберта Вінера та його ставлення до організації наукового пошуку.

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У АГРОСЕКТОРІ

Забезпечення ефективної державної політики в галузі створення та функціонування кіберфізичних систем (КФС) в Україні вимагає детального вивчення сучасного стану та аналізу тенденцій розвитку КФС, їх видів у світі в галузі агропромисловості, особливостей механізмів державного управління ними у провідних країнах світу та особливо у ЄС, розроблення нормативного забезпечення КФС в Україні, прийняття вітчизняних і міжнародних стандартів як національних щодо різних вимог та технічних характеристик, необхідних для функціонування КФС, проведення сертифікації їх функціональної сумісності, забезпечен

Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи.