Порівняння складності автоматичного опрацювання англійських та українських текстів з урахуванням семантики та синтаксису природних мов

2017;
: cc. 149 - 161
Автори: 
Висоцька В. А., Наум О. М.
  1. Національний університет “Львівська політехніка”
  2. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

Проаналізовано складність автоматичного опрацювання англійських та українських текстів з урахуванням семантики та синтаксису природних мов. Проведено порівняльний лінгвістичний аналіз синтаксису та семантики англійської та української мов для синтезу корпусів природомовних текстів або автоматичного опрацювання відповідних текстових масивів даних. Порівняння англійської та української мов полегшує розроблення лінгвістичних алгоритмів опрацювання природомовних текстів германського та слов’янського типів.

1. Бех П. Англійська мова / П. Бех, Л. Биркун. – К.: Либідь, 1993. – 232 с.

2. Methods based on ontologies for information resources processing / [V. Lytvyn, V. Vysotska, L. Chyrun, D. Dosyn] // LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2016. – 324 с.

3. Берко А. Системи електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 612 с.

4. Математична лінґвістика / [В. Пасічник, Ю. Щербина, В. Висоцька, Т. Шестакевич]. – Л.: Новий світ-2000, 2012. – 359 с.

5. Висоцька В. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 – інформаційні технології / В. Висоцька. – Львів, 2014. – 27 с.

6. Berko A. Features of information resources processing in electronic content commerce / A. Berko, V. Vysotska, L. Chyrun // ACS journal. – 10(2). – Poland, 2014. – P. 5–19.

7. Vysotska V. Web Content Processing Method for Electronic Business Systems / V. Vysotska, L. Chyrun // International Journal of Computers & Technology. – 12(2). – 2013. – P. 3211–3220.

8. Висоцька В. Моделювання етапів життєвого циклу комерційного web-контенту / В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – № 715. – С. 69–87.

9. Висоцька В. Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції / В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. –2008. – №631. – С. 55–84.

10. Vysotska V. Analysis and evaluation of risks in electronic commerce / V. Vysotska, I. Rishnyak, L. Chyrun // CADSM’07. – Lviv, 2007. – P. 332–333.

11. Vysotska V. Linguistic Analysis of Textual Commercial Content for Information Resources Processing / V. Vysotska // TCSET’2016. – 2016. Lviv-Slavskе, Ukraine. – P. 709–713.

12. Бісікало О. Виявлення ключових слів на основі методу контент-моніторингу україномовних текстів / О. Бісікало, В. Висоцька // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 1(36). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016/1. – С. 74–83.

13. Chyrun L. Informational resources processing intellectual systems with textual commercial content linguistic analysis usage constructional means and tools development / L. Chyrun, V. Vysotska, I. Kozak // Econtechmod. – Lublin ; Rzeszow, 2016. – 5(2). – P. 85–94.

14. Кондратєв Є. Контент- аналіз текстових масивів даних / Є. Кондратєв, В. Висоцька // 4 ІКС-2015. – 2015, Львів-Славське. – С. 170–171.

15. Vysotska V. Features of the content-analysis method for text categorization of commercial content in processing online newspaper articles / V. Vysotska, L. Chyrun // ACS journal. – 11(1). – Poland, 2015. –P. 5–19.

16. Vysotska V. Linguistic analysis and modelling semantics of textual content for digest formation / V. Vysotska, L. Chyrun // MEST Journal. – 3(1). – P. 127–148.

17. Висоцька В. Особливості моделювання синтаксису речення слов’янських та германських мов за допомогою породжувальних контекстно-вільних грамматик / В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 814. – Львів, 2015. – С. 246–276.

18. Висоцька В. Особливості рубрикації текстового комерційного контенту / В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 826. – С. 359–367.

19. Застосування контент- аналізу для опрацювання текстових масивів даних / [Я. Кісь, В. Висоцька, Л. Чирун, В. Фольтович] // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 814. – С. 282–292.

20. Чирун Л. Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних web-ресурсів в межах регіону / Л. Чирун, В. Кучковський, В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 829. – С. 296–320.

21. Шестакевич Т. Моделювання семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних граматик / Т. Шестакевич, В. Висоцька, Л. Чирун, Л. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 814.– С. 335–352.

22. Бісікало О. Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту / О. Бісікало, В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 829. – 2015. – С. 255–272.

23. Берко А. Лінгвістичний аналіз текстового комерційного контенту / А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 814. – С. 203–227.

24. Vysotska V. Generative regular grammars application to modeling the semantics of sentences in natural language / V. Vysotska // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2014. – № 808. – С. 43–56.

25. Висоцька В. Особливості генерування семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних необмежених та контекстно-залежних граматик / В. Висоцька // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2014. – № 783. – С. 271–292.

26. Висоцька В. Застосування породжувальних граматик для моделювання синтаксису речення / В. Висоцька, Т. Шестакевич, Ю. Щербина // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”.– 2012. – № 743. – С. 175–190.

27. Берко А. Застосування методу контент-аналізу для формування інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, М. Сороковський // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012. – № 743. – С. 3–15.

28. Висоцька В. Утворення речень англійською та німецькою за допомогою породжувальних граматик / В. Висоцька, Т. Шестакевич, Ю. Щербина // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012.. – № 744. – С. 142–152.

29. Висоцька В. Інтелектуальна система розподілу дайджестів між працівниками електронних засобів масової інформації / В. Висоцька, О. Окрушко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”.– 2012. – № 744. – С. 41–53.

30. Щербина Ю. Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик / Ю. Щербина, Ю. Нікольський, В. Висоцька, Т. Шестакевич // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – № 715. – С. 354–369.

31. Проект створення відкритих словників для перевірки орфографії української мови. – Режим доступу : https://code.google.com/archive/p/spell-uk/wikis/ aspell_uk.wiki.

32. Hunspell/Aspell for Ukrainian. – Режим доступу : https://sourceforge.net/projects/ispell-uk/.

Висоцька В. А. Порівняння складності автоматичного опрацювання англійських та українських текстів з урахуванням семантики та синтаксису природних мов / В. А. Висоцька, О. М. Наум // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 149–161.