Пертинентність інформації як цінність знань для інтелектуального агента

2018;
: cc. 111 - 117
Автори: 
Досин Д. Г.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж, E-mail: dmytro.dosyn@gmail.com

У статті розглянуто методологічні засади оцінювання пертинентності інформації із застосуванням моделі очікуваної величини досконалої інформації, сформульовано базові концепції залучення методів автоматичного планування, описано особливості та переваги моделі частково спостережуваного марківського процесу прийняття рішень. Розроблений підхід розглядається на прикладі його застосування у галузі протикорозійного захисту металоконструкцій.

  1. Shannon, Claude E. (July 1948). "A Mathematical Theory of Communication". Bell System Technical Journal. 27 (3): 379–423.
  2. фон Нейман Дж., Моргенштерн Э. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970. – 708 с.
  3. Bernoulli, Daniel; Originally published in 1738; translated by Dr. Louise Sommer. (January 1954). "Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk". Econometrica. The Econometric Society. 22 (1): 22–36;
  4. Стратонович Р. Л. Про цінність інформації Р. Л. Стратонович // Изв. АН СРСР: Технічна кібернетика. 1965. № 5. С. 25–38.
  5. Стратонович, Р. Л. Теория информации / Р. Л. Стратонович. М.: Сов. радио, 1975, 424 с.;
  6. Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 28–32.
  7. Рассел С. Искусственный интеллект / С. Рассел, П.Норвиг. – М.: Вильямс, 2006. – 1408 с.
  8. Malik G. Automated Planning Theory & Practice / G. Malik, N. Dana, P. Traverso – San Francisco : Morgan Knaufman, 2004. – 635 p.