Програма конференції

 Міністерство освіти і науки України

Держспоживстандарт України

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

XI Міжнародна наукова конференція

 

Проблеми української термінології

СловоСвіт 2010

 

Програма

 

 

«Нації вмирають не від інфаркту.

Спочатку їм відбирає мову»

Ліна Костенко

 

1–2 жовтня 2010 р.

Україна, Львів

 

Програмний комітет

XI Міжнародної наукової конференції

Проблеми української термінології

СловоСвіт 2010

 

Голова Програмного комітету:

Зорян Піх, проректор Національного університету «Львівська політехніка»

 

Заступник голови Програмного комітету:

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

Члени Програмного комітету:

Катерина Городенська, професор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Інфотерму, Австрія

Василь Друзюк, генеральний директор Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

Олег Купчинський, голова Наукового товариства імені Тараса Шевченка, м. Львів

Олександр Матвійчук, голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, м. Київ

Василь Німчук, член-кореспондент НАН України, м. Київ

Володимир Панасюк, директор Фізико-механічного інституту НАН України, м. Львів

Лев Полюга, професор Національного університету «Львівська політехніка»

Орест Попович, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, США

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Володимир Стулей, в.о. генерального директора Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Ярослав Юзьків, заступник генерального директора з наукової роботи Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Юрій Якименко, професор, співголова ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

 

Організаційний комітет

 

Голова оргкомітету:

Богдан Рицар, д.т.н., професор, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

Заступник голови оргкомітету: 

Роман Мисак, с.н.с. Національного університету «Львівська політехніка»

 

Члени оргкомітету:

Христина Бурштинська;

Анатолій Івченко; 

Олена Куриляк; 

Ольга Мацейовська; 

Віктор Мацейовський; 

Роман Микульчик; 

Анатолій Міщенко; 

Іван Паров'яу; 

Леонід Сніцарук.

 

 

Секції

 

I.     Теоретичні засади термінознавства, лексикографії.

        Нормування та стандартизація термінології

II.    Лексикографія та міжмовні зв’язки

III.   Термінологія природничих знань

IV.   Термінологія гуманітарних знань

 

 

Розклад засідань

 

1 жовтня, п’ятниця

09.30–12.30 Пленарне засідання (актова зала)
12.30–14.00 Перерва на обід
14.00–17.30 Секційні засідання: секції I (авд. 209), II (авд. 211), III (авд. 223), IV (авд. 226)
 

2 жовтня, субота

09.30–13.00 Секційні засідання: секції I (авд. 209), II (авд. 211), III (авд. 223), IV (авд. 226)
13.00–14.00 Перерва на обід
14.00–16.30 Секційне засідання: IV (авд. 226)
17.00–18.00 Підсумкове пленарне засідання

 

 

 

Пленарне засідання

1 жовтня, 9.30–13.00, актова зала

1.   Відкриття конференції

2.   Вітальне слово ректора Національного університету «Львівська політехніка» Юрія Бобала

3.   Термінологічна проблематика реєстрування технічних умов

Василь Друзюк

Галина Сімчук

Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

4.   Проблеми запровадження міжнародної електротехнічної термінології в Україні

Борис Клименко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5.   Щодо засадничих понять, пов’язаних із подаванням процесів

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

6.   Процесові прикметники в науковій мові

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, м. Київ

Володимир Пілецький

Львівський національний університет імені І. Франка

7.   Українське термінознавство і сьогодення

Ірина Кочан

Наукове товариство імені Тараса Шевченка, м. Львів

8.  Узаемадзеянне тэрміналагічных і фразеалагічных адзінак мовы

Вольга Ляшчынская

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Республіка Білорусь

9.   Наукознавче обґрунтування об'єктної та предметної вербальних наукових мов

Володимир Пащенко

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

10. Світоч українського слова і духу (пам'яті Бориса Грінченка)

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

 

 

1 жовтня 2010 р. після проведення пленарного засідання в актовій залі головного корпусу НУ «Львівська політехніка» відбулася презентація

Англійсько-українсько-англійського

словника наукової мови

(фізика та споріднені науки) у двох томах

Ольги Кочерги та Євгена Мейнаровича

Словник отримав персональну відзнаку членів журі конкурсу «Найкраща книга 17 Форуму видавців» (вересень 2010 р., Львів).

 

 

Секція I

Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

Нормування та стандартизація термінології

 

Керівники: Людмила Пшенична  к.філол.н., професор
                    Михайло Гінзбург  д.т.н., професор

Секретарі: Юлія Теглівець  к.філол.н., ст. викладач
                    Оксана Туркевич  м.н.с.                   
          

 

Секція I. Засідання 1.

1 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 209

 

1.   Терміни та виознаки дійових (процесових) утямків

Виталь Моргунюк

Людмила Пшенична

Володимир Шевченко

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

2.   Формування Віддієслівних Термінів На Прикладі Програмної Інженерії

Надія Міщенко

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ

3.   Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект

Ірина Ярошевич

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4.   Стилістична транспозиція технічних термінів як вияв зміни стилістичної норми

Ольга Веремчук

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, м. Рівне

5.   Динамічність складу наукової термінології (на прикладі української термінології граматики)

Олена Мудведь

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

6.   Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду однини II відміни в родовому відмінку

Микола Зубков

Харківський національний університет імені В. Каразіна

7.   Екстралінґвальні перешкоди для українського назовництва

Володимир Козирський

Міжнародне енциклопедичне бюро з фізики

ІТФ імені М. Боголюбова НАН України

Василь Шендеровський

Інститут фізики НАН України, м. Київ

8.   Що ж таке термін?

Андрій Медведів

м. Міннеаполіс, США

9.  Транслітерація власних назв як лінгвістичний ідентифікатор

Ірина Ментинська

Національний університет «Львівська політехніка»

10. Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід

Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

 

Секція I. Засідання 2.

2 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 209

 

11. Лексичні синоніми на національній основі в українській науково-технічній термінології

Оксана Мартиняк

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

12. Відмінності деяких важливих понять міжнародної та вітчизняної електротехнічної термінології

Борис Клименко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

13. Українська термінологія і термінографія в антропоцентричному аспекті

Леся Малевич

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

14. Родинні подібності та визначення термінів

Василь Старко

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Берлінський університет імені Гумбольдта

15. Ще раз про емоційність терміна

Людмила Туровська

Інститут української мови НАН України, м. Київ

16. Дискусії щодо терміна «номен» в українському та зарубіжному мовознавстві

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

17. Диференціація епонімічних термінів і номенів

Майя Дзюба

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ

18. Особливості трикомпонентних складених назв із семою ‘вода’

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

19. Система клінічних термінів як предмет мовознавчого розгляду

Володимир Мартин

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

20. Кореляція питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр.

Анна Матанцева

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

 

Секція ІІ

Лексикографія та міжмовні зв’язки

 

Керівники: Лев Полюга  д.філол.н., професор
                    Олександра Сербенська  д.філол.н., професор
                    Софія Денисенко  д.філол.н., професор

Секретарі: Анатолій Івченко  к.філол.н., доцент
                    Світлана Дружбяк  старший викладач

 

Секція II. Засідання 1.

1 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.30, авд. 211

1.   Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

2.   Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii medialnej (Краків, 2006)

Олександра Сербенська

Львівський національний університет імені Івана Франка

3.   Лінгвістичні словники та термінологія в порівняльних дослідженнях фразеології

Софія Денисенко

Олег Бей

Ірина Микитка

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.   Варіантність термінів у спеціальних двомовних словниках (на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури»

Вікторія Базилевич

Стефан Жуковський

Роман Кінаш

Лев Полюга

Наталія Дрівко

Національний університет «Львівська політехніка»

5.   Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій

Людмила Пшенична

Володимир Шевченко

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

Наталія Шишкіна

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ

6.   Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору)

Соломія Бук

Львівський національний університет імені Івана Франка

7.   Засади укладання українсько-англійського словника з радіоелектроніки

Богдан Рицар

Леонід Сніцарук

Роман Мисак

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і науки та  Держспоживстандарту України

8.   Словник-довідник з термінології музейної справи

Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

Петро Слободян

Львівський історичний музей

9.   Система для укладання комп’ютерних версій словників PolyDic ML 3.0: функції та засоби редактора

Роман Кінаш

Роман Мисак

Юрій Каличак

Олександр Мельник

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і науки та  Держспоживстандарту України

10. Методи ідеографічного поділу дієслівної лексики

Анна Середницька

Національний університет «Львівська політехніка»

11. Словникарство і проблема авторського права

Анатолій Нелюба

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Секція II. Засідання 2.

2 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 211

 

12. Питання термінологічної відповідності в українських та німецьких економічних текстах

Мирослава Дужа-Задорожна

Володимир Задорожний

Петро Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

13. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови)

Мирослава Дужа-Задорожна

Петро Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

14. Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів

Світлана ДРУЖБЯК

Національний університет «Львівська політехніка»

15. Варіантність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття компенсація (труднощі юридичного перекладу)

Олена Шаблій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16. Методичні вказівки з перекладу японського науково-технічного мовлення

Андрій Медведів

м. Міннеаполіс, США

Леся Богдан

Національний університет «Львівська політехніка»

17. Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов

Ірина Юзвяк

Національний університет «Львівська політехніка»

18. Метафора в термінології (на матеріалі соматизмів в англомовній суднобудівній термінології)

Ніна Філіппова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

19. Україно-англійський та англо-український словник народної мудрості

Тарас Береза

Олег Кулинський

Національний університет «Львівська політехніка

 

 

Секція III

Термінологія природничих знань

Керівники: Ірина Кочан д.філол.н, професор
                    Любов Петрух  д.фарм.н., професор

Секретарі: Наталія Цісар  к.філол.н., викладач
                    Леонід Сніцарук  к.т.н., доцент

 

Секція III. Засідання 1.

1 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.30, авд. 223

 

1.   Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

2.  Концепт як головна одиниця когнітивної лінгвістики в аналізі терміносистем (на матеріялі термінології холодильної техніки)

Олена Южакова

Одеська державна академія холоду

3.   Особливості абревіації в українській авіаційній термінології

Людмила Халіновська

Інститут української мови НАН України, м. Київ

4.   Деякі аспекти деривації термінів гірництва

Олена Барабанова

Олена Колган

Слов’янський державний педагогічний університет

5.  Технологічні терміни в металургії та економіці, або міркування щодо використання технологічних термінів у цих галузях знань

Ольга Збожна

Тернопільський національний економічний університет

6.   Терміни ливарного виробництва, пов’язані з плавленням металу

Володимир Плескач

Яна Зубрицька

Запорізький національний технічний університет

7.  Етимологія і розвиток терміна хімотологія

Сергій Бойченко

Олександр Аксьонов

В’ячеслав Терьохін

Лариса Черняк

Національний авіаційний університет, м. Київ

Український науково-дослідний центр хіммотології і сертифікації ПММ і ТР, м. Київ

8.   Особливості афіксації при термінотворенні (на прикладі термінології нафтогазової промисловості)

Світлана Дорошенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

9.   Специфіка творення термінів-композитів та юкстапозитів у терміносистемі програмування, комп’ютерних мереж і захисту інформації

Алла Ніколаєва

Людмила Фоміна

Харківський національний медичний університет

10. Синонімія в українській телекомунікаційній термінології

Ольга Польщикова

Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

11. Проблеми термінології в галузі вимірювань температури за випроміненням

Наталія Гоц

Національний університет «Львівська політехніка»

12. Абревіація в системі сучасної дорожньо-будівельної термінологічної номінації

Наталія Книшенко

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

13. Потенціал суфіксального способу творення термінів землеустрою та кадастру

Оксана Тур

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

14. Складені найменування як тип термінотворення в цукровому виробництві

Лариса Задояна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

15. Лексикографічне подання рибальських номенів у словниках сучасної української мови

Роман Міняйло

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

 

Секція III. Засідання 2.

2 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 223

 

16. Термінологія стрілецької зброї: проблеми нормалізації

Анатолій Івченко

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і науки України і Держспоживстандарту України

17. Періодизація становлення військово-морської термінології

Ольга Андріянова

Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова, м. Севастополь

18. Мовні та термінологічні труднощі у профільній діяльності Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Володимир Тимчук

В. Юнда

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

19. Про нову редакцію військових статутів ЗС України

Богдан Якимович

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

20. Кінцеві грецько-латинські терміноелементи в «Українсько-латинсько-анґлійському енциклопедичному словнику»

Любов Петрух

Ірина Головко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Марія Джура

Національний університет «Львівська політехніка»

Роксолана Перхач

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

21. Структурні терміноелементи у літері ґ в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС)

Любов Петрух

Оляна Михалик

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

22. Терміноелемент ґен і його похідні в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС)

Любов Петрух

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Марія Джура

Національний університет «Львівська політехніка»

Роксолана Перхач

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

23. Про наголос і закінчення у медичних термінах в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС)

Любов Петрух

Ірина Головко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Марія Джура

Національний університет «Львівська політехніка»

Роксолана Перхач

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

24. Семантичний аналіз термінів до заголовного слова метод в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС)

Тарас Чабан

Ігор Чабан

Леся Шелепетень

Михайло Лебяк

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

25. Терміни до заголовного слова аналіз в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС)

Марія Коваленко

Леся Шелепетень

Тарас Чабан

Ігор Чабан

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

26. Системотворчий потенціал вторинних медичних найменувань

Наталія Цісар

Львівський національний університет імені Івана Франка

27. Власні імена у фізіологічній термінології

Тетяна Король

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького

28. Антоніми в українській анатомічній термінології

Валентина Лисенко

Державний медичний університет, м. Запоріжжя

29. Роль грецьких та латинських назв міфів у створенні космічної термінології

Тихон Лещук

Національний університет «Львівська політехніка»

30. Антонімія у термінолексиці косметики та косметології

Надія Гимер

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

 

Секція IV

Термінологія гуманітарних знань

 

Керівники: Вікторія Іващенко  д.філол.н., с.н.с.
                    Володимир Дубічинський  д.філол.н., професор
                    Надія Андрейчук  к.філол.н., доцент

Секретарі: Ірина Процик  к.філол.н., доцент
                    Зоряна Куньч  к.філол.н., доцент

 

Секція IV. Засідання 1.

1 жовтня, п’ятниця, 14.00–17.30, авд. 226

 

1.   Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики

Вікторія Іващенко

Інститут української мови НАН України, м. Київ

2.   Найдавніші класифікації стилістичних засобів мовлення в українській науці

Зоряна Куньч

Національний університет «Львівська політехніка»

3.  Стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори наукового тексту

Тетяна Мачай

Донецький національний технічний університет

4.   До історії термінів «роский», «рóссійский» та «словенороский язик» (на матеріялі українських пам’яток ХVI–ХVII ст.)

Ірина Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка»

5.   Розвиток значення терміна основа слова в українських граматиках другої половини ХІХ ст.

Оксана Горда

Львівський національний аграрний університет

6.   Тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму лінгвосеміотики

Надія Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Застосування термінів інтертекстуальність та інтертекст у сучасній комунікативній лінгвістиці

Ярина Швець

Національний університет «Львівська політехніка»

8.   Семантико-теоретичний аналіз функціювання терміна «дискурс»

Світлана Кость

Львівський державний університет внутрішніх справ

9.   Текст і дискурс: проблеми дефініцій

Юлія Колісник

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

10. Творення термінів соціальної комунікації

Марія Комова

Національний університет «Львівська політехніка»

11. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті

Галина Онуфрієнко

Анастасія Черневич

Запорізький національний технічний університет

12. Про утворення й уживання іменників із префіксом спів-

Адам Гожий

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

13. Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю

Галина Крохмальна

Львівський національний університет імені Івана Франка

14. Деякі аспекти адекватності інтелектуальних програм автоматичної перевірки граматики української мови

Ігор Кульчицький

Національний університет «Львівська політехніка»

Михайло Плеша

Львівська комерційна академія

 

Секція IV. Засідання 2.

1 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 226

 

15. Стан і перспективи розроблення та впровадження термінологічних стандартів сфери національної безпеки України

Григорій Башнянин

Павло Гураль

Павло Письменний

Михайло Штангрет

Львівська комерційна академія

Львівський державний університет внутрішніх справ

Українська козацька академія теорії і політики безпеки України

16. Деякі аспекти термінознавства в процесі навчання української мови за професійним спрямуванням

Володимир Дубічинський

Людмила Васенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

17. Українська термінологія моніторингу в галузі освіти

М. Голець

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, м. Київ

18. Технологія навчання старшокласників за допомогою словника-довідника «Література в національному вимірі»

Людмила Лобода

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

19. Типологічні аспекти системності сучасної української мас-медійної термінології

Галина Зоря

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20. Родо-видові відношення в терміносистемі журналістики

Марина Гонтар

Інститут української мови НАН України, м. Київ

21. Термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалах газет «Високий замок», «Газета по-українськи», «Скриня»)

Наталія Поліщук

Дубенський коледж культури й мистецтв

22. Лексико-семантична характеристика української музичної термінології

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

23. Термінологічна система представлення знань у галузі цивільного захисту

Олена Кучеренко

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

24.Синонімічні відношення в українській податковій терміносистем

Олена Чорна

Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

25. Запозичення в українській термінології менеджменту

Наталя Краснопольська

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

26. Фонетико-графічне освоєння галліцизмів у сучасній українській фінансово-економічній термінології

Лілія Гаращенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

27. Структурно-семантична характеристика Nomina Agentis в українській економічній термінології

Марія Осадчук

Вінницький фінансово-економічний університет

28.Основні тенденції творення та використання термінології з геоінформатики в Україні

Зоряна Кузик

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція IV. Засідання 3.

1 жовтня, субота, 14.00–16.30, авд. 226

 

29. Методологічні проблеми української термінології

Ірина Дида

Станіслав Мигаль

Національний університет «Львівська політехніка»

30. До проблеми створення термінологічної бази в галузі дизайну

Анатолій Міщенко

Станіслав Мигаль

Національний університет «Львівська політехніка»

31. Основні етапи формування та розвитку термінології дизайну

Яніна Мар’янко

Одеська державна академія будівництва та архітектури

32. Еволюція змісту термінів «метрополізація», «метрополія», «метрополійний ареал», «метрополійний простір» в контексті урбанізаційних процесів XX – початку XXI століть

Тамара Мазур

Євгенія Король

Національний університет «Львівська політехніка»

33. Український текст Святого Письма (Куліш — Левицький — Пулюй): ілюстрація мовної норми чи суміш діалектних рис?

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

34. Терміни-дублети в українській церковно-релігійній термінології

Іванна Ворона

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

35. Система богословських термінів: семантика лексем амвон, вівтар, ікона

Сергій Яремчук

Національний університет «Львівська політехніка»

36. Антономічні відношення в українській термінології туризму

Ірина Черненко

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

37. Термінологія спортивного права

Ірина Процик

Львівський національний університет імені Івана Франка

38. Переклад лексики українського рукопашу гопак

Ростислав Коваль

Львівський державний університет фізичної культури

39. Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові

Ольга Романчук

Ольга Матвіяс

Надія Юрко

Львівський державний університет фізичної культури

 

 

Підсумкове пленарне засідання

2 жовтня, субота, 17.00–18.00, авд. 226

 

1.   Підсумкові доповіді керівників секцій

2.   Дискусія

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Закриття конференції