Тематика конференції

  • Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
  • Лексикографія та міжмовні зв’язки
  • Нормування та стандартизація термінології
  • Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
  • Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)