Ухвала конференції

Ухвала

XI Міжнародної наукової конференції

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СловоСвіт 2010»

1. Звернутися до Президента України із пропозиціями:

– створити Комітет захисту української мови, на який покласти обов’язки реального захисту української мови від негативних впливів та забезпечення її розвитку в усіх сферах діяльності суспільства, бо захист державної мови рівноцінний захисту самої держави;

– запровадити мовні інспекції при обласних, міських та районних адміністраціях для контролю, зокрема якості інформаційно-рекламної продукції.

 

2. Звернутися до Верховної Ради України з вимогою:

– відкликати законопроект «Про мови в Україні», як такий, що посягає на державний суверенітет України і матиме негативний вплив на розвиток термінологічної системи української мови;

 

3. Звернутися до Кабінету міністрів України із пропозиціями:

– створити спеціалізоване державне видавництво «Українська мова» для підготовки й видання термінологічних і загальномовних словників;

– утворити фахові термінологічні комісії при кожному міністерстві, відомстві, державній службі для забезпечення гармонізації нормативних документів.

 

4. Звернутися до Міністерства освіти і науки України із пропозиціями:

– забезпечити неухильне ведення навчального процесу українською мовою в усіх вищих навчальних закладах;

– відновити державні іспити з української мови у вищих навчальних закладах, а саме: під час вступу до ВНЗ, до аспірантури, кандидатський іспит;

– в освітній практиці університетів запровадити спецкурси з термінознавства та наукової термінології;

– планувати НДР на створення термінологічних словників із вхідною та вихідною українською мовою;

– щорічно проводити загальноукраїнський конкурс на кращий термінологічний словник української мови;

– запровадити обов’язкову мовно-термінологічну експертизу текстів підручників і посібників, що виходитимуть з грифом міністерства;

– підвищити навчально-методичний рівень дисциплін з фахової української мови;

– профінансувати створення термінологічного порталу на базі інтернет-сторінки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України(ТК СНТТ, ТК 19).

 

5. Звернутися до Міністерства оборони України із пропозиціями:

– створити відомчо-військовий інтернет-ресурс, зокрема, сегмент Вікіпедії та Термінологічного порталу з військової термінології;

– проводити в рамках навчально-методичних зборів навчальних закладів міністерства лекції з військової чи спеціальної термінологічної тематики;

– ініціювати спільні з ТК СНТТ науково-дослідні роботи на створення термінологічних словників-довідників з військової проблематики, а також великого нормативного словника з військової термінології енциклопедичного типу;

– розпочати підготовку нової редакції Загальновійськових статутів Збройних сил України, що базуються на засадах української військової термінології.

 

6. Звернутися до Національної академії наук України із пропозиціями:

–  відновити діяльність Правописної комісії;

– відновити діяльність Інституту української наукової мови, який мав би координувати наукову термінознавчу та термінографічну роботу в Україні;

– створити максимально повний ретроспективний «Бібліографічний покажчик наукових публікацій з термінознавства та термінографії української мови»;

– активізувати створення перекладних термінологічних словників із вхідною українською мовою;

– сприяти створенню термінологічних словників української мови енциклопедичного типу.

 

7. Звернутися до Держспоживстандарту України із пропозиціями:

– переглянути термінологічні стандарти, затверджені до 2000-го року.

– забезпечити доступ наукової громадськості до чинних термінологічних стандартів, зокрема через Термінологічний портал ТК СНТТ;

– увести до плану національної стандартизації розробляння національних Термінологічних стандартів, гармонізованих з європейськими.

 

8. Звернутися до ВАК України із пропозицією:

– надати термінознавству статус окремої спеціальності для захисту дисертацій.

 

9.  Чергову XII Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2012 р.

 

Оргкомітет за дорученням конференції