Програма

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

 

 

XIV Міжнародна наукова конференція

 

Проблеми української термінології

 

СловоСвіт 2016

 

Програма

 

 

«Якби ти знав, як много важить слово...»

І. Франко

 

29 вересня – 1 жовтня 2016 р.

Україна, Львів

 

 

 

 

 Програмний комітет

XIV Міжнародної наукової конференції

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2016

 

Голова програмного комітету:

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

 

Заступник голови програмного комітету:

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

 

Члени програмного комітету:

Леонід Віткін, директор Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

Олег Герасимюк, в. о. генерального директора Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Катерина Городенська, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Григорій Грабович, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

Роман Кушнір, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола Литвин, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

Зіновій Назарчук, голова Західного наукового центру НАН України, директор Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Дмитро Сазонов, в. о. генерального директора Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Юрій Якименко, співголова ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

 

Секції

 

I.     Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки

II.    Термінологія природничих знань

III.   Термінологія гуманітарних знань

 

 

Розклад засідань

 

 

29 вересня, четвер

08.30–18.30

   Реєстрація учасників (к. 237, ТК СНТТ)

 

 

30 вересня, п’ятниця

09.30–12.30

   Пленарне засідання (авд. 204)

12.30–14.00

   Перерва на обід

14.00–17.00

   Секційні засідання: секції I (авд. 204), II (авд. 226), III (авд. 217)

 

 

1 жовтня, субота

09.30–13.00

    Секційні засідання: секції II (авд. 226), III (авд. 217)

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–15.00

    Підсумкове пленарне засідання (авд. 204)

 
 
 

Регламент

 

●   Доповідь на пленарному засіданні     –   20 хв.

●   Доповідь на секційному засіданні       –   10 хв.

●   Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 

 

Пленарне засідання

30 вересня, 9.30–12.30, авд. 204

 

1.   Відкриття конференції

2.   Вітальне слово в. о. генерального директора Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Олега ГЕРАСИМЮКА

3.   Terminology and multilingual product masterdata management

Христіян Ґалінскі

Міжнародний інформаційний термінологічний центр Infoterm, м. Відень, Австрія

4.   Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

5.   Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії – нагальне завдання сьогодення

Віктор Яворський

Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Тривале спотворювання та новітні спотворення семантики українських слів та словосполук

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики імені М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

7.  Про «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник»

Любов Петрух

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8.   До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя

Ірина Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка»

9.   Український Мойсей (до 160-річчя від уродин Івана Франка)

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

 

 

Секція I

 

Теоретичні засади термінознавства

Лексикографія та міжмовні зв’язки

 

 Керівники: Ірина Кочан   д. філол. н., проф.
                    Михайло Гінзбург  д. т. н., проф.

 Секретарі: Виталь Моргунюк   к. т. н., с. н. с.
                   Людмила Бондарчук  ст. викл.

 

Секція I. Засідання 1.

30 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 204

 

1.   Посібники з термінознавства й навчальний процес

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

2.  Особливості формування курсу «Основи термінознавства: роздуми»

Ніна Філіппова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

3.   Уживання українських дієприкметників і перекладання російських «причастий»

Виталь Моргунюк

Університет «Україна», м. Київ

Микола Зубков

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

 4.  Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попередніх поколінь (на підставі аналізу «Словника-довідника старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України»)

Олена Южакова

Одеська національна академія харчових технологій

Варвара Гура

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

5.   Вихід у світ «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Марія Джура

Роксолана-Юстина Перхач

Національний університет «Львівська політехніка»

6.  Терміни на позначення орґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Оляна Михалик

Марія Коваленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

7.  Терміни на позначення біоорґанічних сполук у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Оляна Михалик

Леся Кукуруза

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8.   Лікарські рослини у першому томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника»

Леся Шелепетень

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9.   Навчальний тлумачний словник-мінімум базових медичних термінів: засади укладання та структура

Роман Мисак

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

Оксана Мисак

Софія Огерчук

ВНКЗ ЛОР «Інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського», м. Львів

10.  Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання

Юлія Дев’ятко

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

11.  Методика й технологія укладання «Японсько-українського словника» І. Бондаренка

Анна Дмитрук

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вероніка Дмитрук

Національний університет «Львівська політехніка»

12.  Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту)

Людмила Бондарчук

Львівський національний аграрний університет

 

 

Секція ІІ

Термінологія природничих знань

 

 Керівники: Ігор Ребезнюк  д. т. н., проф.
                     Геннадій Вознюк  к. філол. н., доц.

 Секретарі: Ірина Ментинська   ст. викл.
                     Лілія Харчук   викл.​

 

Секція II. Засідання 1.

30 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 226

 

1.   Похідники від термінів тріади: ліс – дерево – деревина

Ігор Ребезнюк

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

2.   Терміни та номінації людини в лісівничій галузі: лінгвокультурологічний аспект

Людмила Марчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Антон Косовський

ДП «Рава-Руський лісгосп»

3.  Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва

Олена Бурковська

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.  Нафтохімічне термінотворення в історичному контексті формування і розвитку української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми

Євген Кобилянський

Богдан Ярмолюк

Юрій Іщук

Світлана Коваленко

Науково дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної проми-словості МАСМА, м. Київ

5.   Нові техногенні й екогенні терміни в нафтохімії

Євген Кобилянський

Богдан Ярмолюк

Науково дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної проми-словості МАСМА, м. Київ

6.   Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термінології нафтогазової промисловості)

Світлана Дорошенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

7.   Щодо різноманіття формулювання поняття «альтернативні палива»

Сергій Бойченко

Лариса Черняк

Національний авіаційний університет, м. Київ

8.   Деякі матеріалознавчі терміни-означення

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет

9.   Явище полісемії в термінознавстві (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

10. Полісемія в українській електроенергетичній термінології

Зоряна Куньч

Лілія Харчук

Національний університет «Львівська політехніка»

11. Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології

Ірина Ментинська

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція II. Засідання 2.

1 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 226

 

12. Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації

Геннадій Вознюк

Галина Наконечна

Національний університет «Львівська політехніка»

13. Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології

Тетяна Конівіцька

Національний університет «Львівська політехніка»

14. Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Володимир Зубченко

Юлія Мішура

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15. Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів

Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

16. Як парость виноградної лози плекайте мову ...

Ірина Головко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

17. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові

Галина Германович

Львівський національний університет імені Івана Франка

18. Суфіксальний спосіб творення термінів гомеопатії

Тетяна Луковенко

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

19. Явище детермінологізації в українській анатомічній термінології

Валентина Лисенко

м. Запоріжжя

20. Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст.

Тетяна Файчук

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, м. Київ

21. Значення метафори у розвитку географічної термінології

Мирослава Влах

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

 

Секція III

Термінологія гуманітарних знань

 

Керівники: Ірина Фаріон   д. філол. н., доц.
                    Ігор Дуцяк   д. філос. н., проф.

Секретарі: Софія Булик-Верхола   к.філол.н., доц.
                    Галина Городиловська   к. філол. н., ст. викл.

 

 

Секція III. Засідання 1.

30 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 217

 

1.   Аналізування проблеми дефініювання неясних понять

Ігор Дуцяк

Національний університет «Львівська політехніка»

2.   Символ VS Образ: до питання термінологічної варіативності

Соломія Альбота

Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVI–XVII ст.

Дарія Якимович-Чапран

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.  Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя

Ірина Козелко

Львівський національний університет імені Івана Франка

5.   Екстралінгвальні чинники й семантична динаміка терміна

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

6.   Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики

Оксана Чуєшкова

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

7.    Структурне моделювання термінів цивільного права в українській та польській мовах

Магдалена Єж

Варшавський університет, Польща

8.  Сучасна українська ракетно-артилерійська термінологія: структурний аналіз

Клавдія Панасюк

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

9.   Термінологічна норма в царині архітектури

Олена Кучеренко

Харківський національний університет будівництва та архітектури

10. Порівняльний аналіз містобудівного змісту термінів «промислово-сельбищний район» – «технополіс»

Тамара Мазур

Євгенія Король

Національний університет «Львівська політехніка»

11. Терміни минулого живуть для майбутнього (час боїтьсяпірамід протягом 5 тисяч років)

Анатолій Міщенко

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція III. Засідання 2.

1 жовтня, субота, 9.30–13.00, авд. 217

 

12. Антонімічні відношення в українській музичній термінології

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

13. Про «Підручний глосарій церковної термінології» Роми М. Гайди

о.-др Роман Рицар

м. Оттава, Канада

14. Активність інноваційних процесів у словниковому складі сучасних мас-медіа

Наталія Поліщук

Рівненський державний гуманітарний університет

15. «Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття

Ірина ПРОЦИК

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

16. Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя

Руслана Жангазінова

Львівський національний університет імені Івана Франка

17. Екстрагалузеві терміни в літературознавчих текстах

Галина Крохмальна

Львівський національний університет імені Івана Франка

18. Лексико-стилістичні та термінологічні особливості роману «451 градус за Форенгейтом» Рея Бредбері

Андрій Медведів

м. Міннеаполіс, США

19. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука

Галина Городиловська

Національний університет «Львівська політехніка»

20. Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу

Ганна Сивокінь

Яніна Мар’янко

Тетяна Картель

Олена Зайцева

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

 

Підсумкове пленарне засідання

1 жовтня, субота, 14.00–15.00, авд. 217

 

 

1.   Підсумкові доповіді керівників секцій

2.   Дискусія

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Закриття конференції