Ухвала

Ухвала

XIV Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2016»

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 29 вересня – 1 жовтня 2016 р.

 

1.  Звернутись до Міністерства освіти і науки України із пропозиціями:

1.1 Утворити при Правописній комісії робочу групу з науковців (на безоплатних засадах) для розв’язання проблемних мовних питань науково-технічної термінології.

1.2 Запровадити обов’язкову мовно-термінологічну експертизу всіх текстів підручників і посібників для середньої, середньо-спеціальної та високої школи.

 

2.  Рекомендувати підкомітетові «Хімія» ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (ТК СНТТ) внести такі зміни й доповнення до ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення»:

2.1 Повернути традиційні українські назви хемічних елементів, подаючи у другій позиції їхні латинізовані назви.

2.2 Відновити написання термінів «хемія», «хемік», «хемікат», «хемічний» та їхніх похідників.

 

3.  Звернутись до ДП «УкрНДНЦ» із пропозиціями:

3.1 Відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології, що діяла на початку двотисячних років при Держстандарті України.

3.2 Забезпечити доступ усієї наукової спільноти до чинних термінологічних стандартів та підтримувати актуальний стан Національного банку термінів на своєму сайті.

 

4.  Доручити ТК 19 розробити нову редакцію ДСТУ 2439, урахувавши рекомендації п. 2, і подати її до ДП «УкрНДНЦ» відповідно до Плану робіт з національної стандартизації на 2017 р.

 

5.  Доручити Голові програмового й організаційного комітетів конференції СловоСвіт 2016, Голові ТК 19 проф. Б. Рицару звернутися до Заступника Міністра освіти і науки України проф. М. Стріхи та Директора Інституту української мови НАН України проф. П. Гриценка з листом щодо пропозицій, викладених у п. 2 цієї Ухвали.

 

6.  Чергову XV Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2018 р.

      

Ухвалено одностайно на підсумковому засіданні конференції 1 жовтня 2016 р.

 

 

За дорученням учасників конференції

голова програмового й організаційного комітетів                                                                                                                                                                                                                                                         Б. Рицар