Удосконалення системи управління якістю підприємств-виробників будівельних матеріалів

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблему необхідності запровадження та моніторингу системи управ- ління якістю на прикладі галузі виробництва будівельних матеріалів. Проаналізовано ринок обсягів виробництва будівельних матеріалів у 2013–2018 рр., суб’єктів госпо- дарювання у галузі виготовлення виробів із цегли та підприємств у галузі будівельних матеріалів за 2010–2018 рр. Розвинено алгоритм виконання процесу контролювання засобів моніторингу та вимірювального устаткування.

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 2. Чейз Р. Производственный и операционный менеджмент / Р. Чейз, Н. Эквилайн, Р. Якобс. – 3.    
 3. Изд. 8-е. – М.: Вильямс, 2009. – 976 с.
 4. Векслер Е. М. Менеджмент якості: навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич; під заг. ред. Е. М. Векслера. – К.: “ВД “Професіонал”, 2008. – 320 с.
 5. Деммінг Е. Якість, продуктивність, конкурентоспроможність / Е. Деммінг. – 1982. – 253 с.
 6. Офіційний сайт агенції ринку будівельних матеріалів та технологій PAU. – URL: https://pau.prom.ua/n287268-rynok-stroitelnyh-materialov.html.
 7. Офіційний сайт ПрАТ “Слобожанська Будівельна Кераміка”. – URL: https://www.sbk.com.ua/.
 8. Офіційний сайт ПрАТ “Роздільський керамічний завод” ТМ “Євротон”. – URL: https://euroton.ua/.
 9. Офіційний сайт ТОВ “АПБ-цегла”. URL: http://apb-cegla.accbud.ua/.
 10. Офіційний сайт Заводу “Закарпатська Будівельна Кераміка” ТОВ “Русинія”. – URL: http://www.zbkrusinia.com.ua/.
 11. Сороко В. Функціонування і розвиток системи управління якістю: навч.-метод. матер. / В. Сороко. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.
 12. Двуліт З. П. Впровадження системи управління якістю як інструмента конкурентноспроможності сучасних підприємств, що спеціалізуються на виготовленні будівельних матеріалів в умовах цифрової економіки / З. П. Двуліт, Н. Я. Петришин, К. О. Ільницька. – Kielce, Poland: Baltija, 2020. – С. 34–37.
 13. ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT).
 14. Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затверджений наказом Держспоживстандату України від 15.09.2005 р. № 262.