Розвиток інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств

2022;
: cc. 148 - 155
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження спрямоване на вивчення способів удосконалення інформаційного забезпечення системи менеджменту вітчизняних підприємств за допомогою програмного забезпечення. Автори визначили, що автоматизування дасть змогу зменшити витрати часу на виконання основних управлінських функцій, його використовують для розрахунків та аналізування, проєктування, контролювання якості, планування всіх операційних процесів, наймання та обліковування працівників тощо. Для реалізування системи автоматизування потрібне таке функціональне програмне забезпечення, як ОРС-сервер, служба системи управління, сервер баз даних, редактор рецептів, SCADA. Доведено, що сучасна автоматизована система управління повинна поєднувати в собі максимально можливий комплекс функцій для управління усіма бізнес-процесами підприємства

Для удосконалення системи інформаційного забезпечення управління у вітчизняних організаціях запропоновано використовувати такі програми, як AnyLogic, Aris, Business Studio, MS Visio. Здійснено порівняння їх функціоналів та визначено найкращу систему для автоматизування системи менеджменту вітчизняних підприємств.

 1. Бельтюков Є. А., Задорожко Г. І. (2013). Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства. Економіка: реалії часу. № 2. С. 228–234.
 2. Илюшникова Е. К., Илюшников К. К. (2019). Инструменты автоматизации процесса управления персоналом в коммерческой организации. Креативная экономика. Том 13, № 7. С. 1443–1455.
 3. Клепкова О. А. (2013). Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Вип. 5. С. 74–78.
 4. Макарова М. В. (2012). Інформаційні системи у сучасній системі менеджменту промислових підприємств. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/300238157.pdf
 5. Офіційний веб-сайт програми AnyLogic. URL: https://www.anylogic.ru/
 6. Офіційний веб-сайт програми Business Studio. URL: https://www.businessstudio.ru/
 7. Стопакевич А. О. (2017). Аналіз недоліків типової практики розробки комп’ютерних людино- машинних інтерфейсів промислових  систем  автоматизації.  72  науково-технічна  конференція  ОНАЗ ім. О. С. Попова, 13–15 грудня 2017 р. Одеса. С. 42–47.
 8. ARIS Express – бесплатная программа для моделирования бизнес-процессов и оргструктуры. URL: https://bpmsoft.org/aris-express/
 9. Ball K. S. (2001). The Use of Human Resource Information Systems: A Survey. Personnel Review, No. 30, 236 p.
 10. Kwilinski  A.  (2018).  Mechanism  of  modernization  of  industrial  sphere  of  industrial  enterprise  in accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, No. 4, 116– 128.
 11. Visio – Працюйте з графічним представленням даних, де та коли вам потрібно. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/visio/flowchart-software