Підходи та методи оцінювання інноваційної компанії

2021;
: сс. 177 - 182
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проведено дослідження та здійснено аналізування основних традиційних підходів до оцінювання вартості бізнесу, а саме: дохідний, витратний та порівняльний. Досліджено основні методи в межах кожного з традиційних підходів. Крім цього виявлено, що у сучасних умовах функціонування традиційні підходи до оцінювання вартості бізнесу «в чистому вигляді» не завжди застосовуються венчурними інвесторами, а найпопулярнішими серед них методами є договірний, мультиплікаторів, дисконтованого грошового потоку, венчурний та метод реальних опціонів. Практика оцінкової діяльності свідчить про широке застосування стохастичних методів, які неможливо безпосередньо віднести до жодного з традиційних підходів.

  1. Патрікі Н. П. Методичні підходи до оцінювання вартості бізнесу. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2009. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2766/1/29.pdf
  2. «Загальні засади оцінки майна та майнових прав»: постанова Кабінету Міністрів в України від 10.09.2003 р. № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1». Офіційний вісник України. 2003. № 37. С. 629.
  3. Международнье стандарты оценки. Кн . 1 /Микерин Г. И., Недужий М. И., Паелое Н. В., Ящина Н. Н. М. : НОВОСТИ , 2000. 264 с.
  4. Єрофеєва Т.А. Підходи до оцінки вартості бізнесу. Наукові записки. Том 68. 2007. С. 25-30
  5. Задерей В. Ю. Методи оцінки вартості компаній. Агросвіт. 2017. № 5. С. 48-54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_5_10
  6. Лапицкая Л.М. Венчурное финансирование : учеб. пособие. Минск : БГУ, 2019. С. 184.
  7. Есипов В., Маховикова Г., Терехоеа В. Оценка  бизнеса. СПб : Питер, 2001. 416 с.