Заходи соціально-відповідального бізнесу у реалізації концепції маркетингу цінності

2021;
: сс. 24 -38
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу статистичної інформації проаналізовано рівень задоволення потреб населення України відповідно до класифікації потреб А. Маслоу та теорії спіральної динаміки. Встановлено, що вони задоволені лише на нижніх рівнях. Подані рекомендовані заходи соціальної відповідальності компаній, які дозволять їм реалізувати загальнолюдські цінності та потреби людей на вищих рівнях, які надалі згруповані по чотирьох групах суспільних потреб таких як екологія, розвиток, безпека та допомога.

 1. Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе.  Москва, 2011. 240 с.
 2. Косар Н.С., Пилипенко В. М., Кузьо Н. Є. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні. Вісник Національного університетуЛьвівська політехніка” “Логістика. 2014. № 811. С. 176-183.
 3. Федько В.П. Формирование маркетингового мышления как парадигмы создания ценностей в ходе современной эволюции концепций маркетинга. Финансовые исследования. 2017. № 1 (54). С. 123–132
 4. Васюткіна Н.В. Маркетинг цінностей як домінанта розвитку суб’єктів господарювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 3 (13). С. 61-68.
 5. Решетнікова І. Л. Екологічний маркетинг в системі соціальної відповідальності промислових підприємств. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2018. № 2 (8). С. 143-148
 6. Twenge J. M. Нave smartphones destroyed a generation? The Atlantic. 2017. № 9. URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/ (дата звернення 12.02.2021)
 7. Чудакова В. П. Особливості особистості на шляху до самоактуалізації – критерію психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2015. № 1 (32). С. 38-50
 8. Cowan, Christopher C. and Todorovic, Natasha (eds.) The Never Ending Quest: Dr. Clare W. Graves Explores Human Nature. Santa Barbara, 2005.
 9. Бек Д. Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и изменениями. Санкт-Петербург, 2010. 419 с.
 10. Пекар В. О. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування. Харків, 2016. 191 с.
 11. Пекар   В.   О.   Разноцветные   пиджаки.   Спиральная   динамика   на   службе   у   HR.   URL: http://pekar.in.ua/ColouredJackets.htm (дата звернення 09.02.2021)
 12. Пекар В. О. Разноцветные организации. URL: http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm (дата звернення 02.02.2021)
 13. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. Санкт- Петербург, 2004. С. 252
 14. Пекар В. О. Разноцветная экономика. URL: http://pekar.in.ua/SD%20Economics.htm (дата звернення 05.02.2021)
 15. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 07.02.2021)
 16. Хім М. К., Яковина А. І., Андріїїв М. О. Застосування концепції відповідального маркетингу в діяльності українських підприємств. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5404 (дата звернення 10.02.2021)
 17. Запухляк В. М., Грунтковський В. Ю. Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету. №557-558. 2011. С. 96-99.