Емоційне вигорання працівників як гальмівний чинник розвитку підприємства в умовах розширення міжнародних економічних відносин

2021;
: cc. 99 - 105
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано сутність та вплив синдрому емоційного вигорання на розвиток сучасних підприємств у контексті розширення міжнародних економічних відносин. Наведено інформацію про основні причини виникнення у персоналу синдрому емоційного вигорання. Виокремлено основні підходи до виділення стадій перебігу емоційного вигорання. Окрім цього, надано рекомендації щодо подолання емоційного вигорання у працівників та запобігання його виникненню, а також описано методи профілактики та заходи для ліквідації синдрому емоційного вигорання для керівництва організацій.

  1. Чайковська О. (2019). Синдром емоційного вигорання. Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. URL: https://lcptodcz.lviv.ua/news/14-33-35-07-05-2019/
  2. Професійне вигорання – явище, а не хвороба: Що насправді затвердили в МКХ-11. Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/article/news/profesijne-vigorannja---javische-a-ne-hvoroba- scho-naspravdi-zatverdili-v-mkh-11
  3. Бурачек І. В. (2019). Тайм-менеджмент і його впровадження на підприємстві // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: збірник тез доповідей. С. 67–70. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/ii-konferentsiya-2019.pdf
  4. Воронцова М. В., Бюндюгова Т. В., Деточенко Л. М., Кайгородова Л. А., Никулина М. А. Профилак- тика и преодоление профессиональной деформации специалистов социальной работы. Учебно-методическое пособие /Под ред. Воронцовой М.В. – Таганрог: Изд-ль А. Н. Ступин, 2013. С. 84-85. URL: http://umc38.ru/ wp-content/uploads/2016/02/Profilaktika-i-preodolenie-profdeformatsii.pdf
  5. Percentage of adults in the U.S. who personally knew someone who was diagnosed with burnout as of February 2017, by age. URL: https://www.statista.com/statistics/676080/us-adults-who-knew-someone-diagnosed- with-burnout-by-age/
  6. Марія  О.  (2021)  Дослідження  синдрому  вигорання.  КПТ-орієнтована  модель  допомоги  при емоційному   вигоранні.   Український   інститут   когнітивно-поведінкової   терапії.   C.   2.   URL:   https://i- cbt.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Oliynyk-M.-KPT-oriyentovana-model-dopomogy-pry-emotsiynomu- vygoranni.pdf
  7. П’янківська Л. В. (2019). Психологічна профілактика синдрому “емоційного вигорання” у курсантів вищих навчальних закладів МВС України: матеріали дисертації. С. 45. URL: https://nuou.org.ua/assets/ dissertations/diser/diser-piankivska.pdf
  8. Майя Сіцінська. (2009). Поняття емоційного та професійного “вигорання” на державній службі. Національна академія державного управління при Президентові України. C. 3–8. URL: http://www.dridu.dp.ua/ vidavnictvo/2009/2009-01(1)/Sicinska.pdf
  9. Депресія: серйозніше, ніж ми звикли думати. (2017). Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/article/health/depresija-serjoznishe-nizh-mi-zvikli-dumati