Оцінювання стратегії підприємства методом теорії ігор

2021;
: cc. 47 - 55
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано методику вибору і оцінювання стратегій підприємств за допомогою застосування теорії ігор, що дасть змогу врахувати стратегії конкурентів (інших учасників конфліктної ситуації) або стан «природи», що уособлює середовище функціонування підприємств. Розглянуто переваги і недоліки застосування методів теорії ігор у сфері оцінювання стратегій підприємств, здійснено класифікацію та порівняння видів цих методів з метою з’ясування особливостей використання їх у визначених ситуаціях, досліджено особливості застосування критеріїв вибору стратегій у цій сфері.

  1. Сунь-Дзи (2015). Мистецтва війни. Львів: Вид-во Старого Лева. 122 с.
  2. Dixit A., Nalebuff B. (1991). Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics and Everyday Life. N. Y.: Norton. 394 c.
  3. Baranovska L. V., Bukovskiy O. M. (2017). Mixed strategy Nash equilibrium in one game and rationality. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Scientific Issues of the Modernity” (April 27, 2017, Dubai, UAE), Noю 5(21), Vol. 1, May, pp. 4–8.
  4. Чан Кім В., Моборн Р. (2016). Стратегія блакитного океану. Пер. з англ. Київ: Клуб сімейного дозвілля. 383 с.
  5. Стратегія “Блакитного океану” як інструмент досягнення лідерства компанії. URL: http://intkonf.org/ sorokaib-strategiya-blakitnogo-okeanu-yak-instrument-dosyagnennya-liderstva-kompaniyi.
  6. Chukhrai N. I., Koval Z. O. (2016). Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value- based enterprises. Economics, entrepreneurship, management, Vol. 3, No. 1, pp. 35–40.
  7. Koval Z. O. (2019). Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods. Економічні інновації: Зб. наук. праць Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Т. 21, № 1 (70). С. 132–142.
  8. Коваль З. О. (2020). Оцінювання ефективності стратегії підприємства методами сценарного аналізу. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, Т. 2, № 2 (2). С. 43–52.