Вплив чинників на управління безпекою валютного ринку в Україні

2021;
: cc. 315 - 327
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано засади розвитку та управління безпекою валютного рин- ку України. Обґрунтовано вплив чинників на функціонування валютного ринку, а саме: удосконалення нормативно-законодавчої бази; валютної політики з питань стабілізації режиму плаваючого курсоутворення; кредитування Національного банку України в межах поточної 18-місячної програми стендбай від Міжнародного валютного фонду; поповнення валютою ринку шляхом купівлі-продажу державних облігацій; вплив міжнародних та вітчизняних чинників на лібералізацію стану валютного ринку в Україні; надходження частки валюти понад 10 % від працюючого за кордоном населення; повернення довіри фізичних осіб та підприємців до національної валюти.

Охарактеризовано структуру та проведено аналіз процесу й динаміки валютного ринку України. Автором проведено оцінку управління безпекою і валютного регулювання режиму плаваючого курсоутворення, що прямо впливає на стан валютного ринку (рис. 1). Досліджено стан регулювання курсу валют і його впливу на валютний ринок на основі особистого спостереження протягом 2015–2021 років. Основною перевагою даного дослідження є уточнення елементів механізму валютного регулювання, що обумовлено негативним впливом обширного спектра зовнішніх та внутрішніх чинників на інструментарій (рис. 2). Цей механізм є потужним важелем державного управління безпекою економіки і регулювання лібералізації валютного ринку в умовах суттєвого погіршення кризової ситуації в Україні.

 1. Про валюту та валютні операції. Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР)). 2018. № 30. С. 239. URL: httрs://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2473-19#Text
 2. Звіт       про       запровадження          заходів        захисту        на      валютному        ринку        України.        URL:  https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IS_2019-05.pdf?v=4
 3. Річний звіт 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2020.pdf?v=4
 4. Національний   банк   України   сподівається   що   поточну   програму   співпраці   з   МВФ.   URL:  https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3323350-nacbank-spodivaetsa-so-programu-mvf-prodovzat-bils-ak-na- piv-roku.html
 5. Лист тексту Меморандуму про співпрацю України з МВФ. URL:  https://mof.gov.ua/uk/news/mvf_opriliudniv_tekst_lista_pro_namiri_ta_memorandumu_pro_ekonomichnu_i_finanso vu_politiku_shchodo_novoi_18-ti_misiachnoi_programi_stand-by_dlia_ukraini-2184
 6. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ, ЦУЛ, 2015. 382 с.
 7. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart
 8. Стеблій Г. Я., Сватюк О. Р., Тувакова Н. В. Розвиток фондового ринку України на основі світового досвіду. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2017. Вип. 12. T. 1. С. 114−122.
 9. Гапонюк М. А., Буряченко А. Є., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: підручник. Київ: КНЕУ, 2016. 419 с.
 10. Старинський М. В. Проблеми та перспективи правового регулювання валютних відносин в Україні: монографія. Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2016. 344 с.
 11. Веріга Г. В. Валютний ринок України: проблеми і перспективи регулювання: монографія. Донецьк: Ноулідж, 2015. 323 с.
 12. Андрейків Х. А., Ваврін М. Р., Сватюк О. Р. Роль центральних банків у банківських системах. Финансы, учет, банки: сб. науч. тр. / за ред. Е. Е. Ионина. 2014. № 1(20). С. 13–22. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_3
 13. Режим інфляційного таргетування. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/about/inflationtargeting
 14. Самсоненко М. С., Передало Х. С., Огерчук Ю. В. Значимість основних чинників економічної конкуренції через призму використання інструментів проєктного менеджменту у підприємництві. SMEU. 2021. Вип. 3. № 1. С. 138–145. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.138
 15. Живко З. Б., Сватюк О. Р., Копитко М. І. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 456 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/671
 16. Геращенко О. Економiка ХХІ: навч. посіб. Київ: Фоліо, 2019.