Компанії-єдинороги як продукт успішних екосистем стартапів

2022;
: cc. 206 - 214
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті вивчено суть та історію виникнення терміну «стартапи-єдинороги», визначені особливості та чинники успішного формування і розвитку компаній-єдинорогів, окреслені основні відмінності стартапів-єдинорогів від традиційних компаній-інноваторів. Автором проаналізовані географічні та галузеві особливості розвитку стартапів- єдинорогів, визначені види економічної діяльності та локації найбільш активної появи копаній-єдинорогів у глобальному масштабі.

  1. Alfredo De Massis, Federico Frattini, Franco Quillico. What Big Companies Can Learn from the Success of the Unicorns. 2020. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/305755434 (accessed 5 February 2022).
  2. Chen, J. Unicorn. Investopedia. 2020. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/u/unicorn.asp (accessed 5 February 2022).
  3. Carolin Bock, Christian Hackober. Unicorns – what drives multibillion-dollar valuations? Business Re- search. 2020. volume 13. Pp. 949–984. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-020-00120-2. (accessed 5 February 2022).
  4. CB Insights global unicorn club list as per Dec 31th 2021. Retrieved from: https://www.cbinsights.com/ (accessed 5 February 2022).
  5. Cowden, B. J., Bendickson, J. S., Bungcayao, J. & Womack, S. Unicorns and agency theory: Agreeable moral hazard? Journal of Small Business Strategy. 2020. 30(2). Pp. 17–25. Retrieved from: https://161.45.205.92/ index.php/jsbs/article/view/1550. (accessed 5 February 2022).
  6. Vasyl V. Ostapenko. Search for Unicorns in Ukraine. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2020. 7(1). С. 198–204.
  7. Литвин І. В. Досвід формування екосистем стартапів у країнах Східної Європи та можливості його застосування в Україні. Молодий вчений. 2021. № 1 (89). С. 167–173.