Прикладні аспекти дослідження ринку дизайну на маркетингових засадах

2022;
: cc. 177 - 188
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено специфіку дизайну як інструменту маркетингу. Проаналізовано стан та тенденції розвитку ринку дизайну та основних його сегментів. Сформовано основні завдання дизайну у діджитал-просторі та розкрито основні психологічні принципи при створенні концепції дизайну. Розглянуто прикладний аспект застосування дизайну в ді- яльності суб’єктів господарювання. На прикладі проєктів агенції «MUZIKA.UA», лідера на ринку дизайну, проаналізовано результативність виконання дизайнерських рішень в частині оцінки показника впізнаваності бренду, шляхом вимірювання середньої відві- дуваності вебсайту, рівнів взаємодії з контентом, зростання обсягів продаж та зміни частки ринку. Дослідження економічної кон’юнктури ринку дизайну України, практична дотичність до ринку графічного дизайну одного з авторів дозволила ідентифікувати ос- новні проблеми розвитку ринку графічного дизайну. Завдяки ідентифікації основних проблем розвитку ринку графічного дизайну сформовано та запропоновано до практич- ного використання напрями для розв’язання проблем розвитку ринку графічного дизайну.

 1. Борисова М. (2019). Дизайн і маркетинг: зв’язок, про який ми забуваємо. [Електронний ресурс] // Telegraf . URL: https://telegraf.design/dyzajn-i-marketyng-zv-yazok-pro-yakyj-my-zabuvay... (дата звернення: 29.11.2021).
 2. Гладун О. (2009). До проблеми візуальної мови графічного дизайну України. Вісник ХДАДМ, 5, 42–46.
 3. Івченко Н. А. (2018). Поняття «Графічний дизайн». Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 5, 245–246. URL: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.271118.89.371 (дата звернення: 29.11.2021).
 4. Зеленюк А. (2019). Дизайн-система як інструмент розвитку бренду. Молодий вчений, 1 (65), 20–22. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-5 (дата звернення: 29.11.2021).
 5. Кім О. (2021). Графічний дизайн реклами: маркетингові проєкти у сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно концепцій agile-маркетинг та eduscrum. Економіка та суспільство, 28. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-26 (дата звернення: 29.11.2021).
 6. Окландер М. А., Жарська І. О. (2014). Поведінка споживача. К.: «Центр учбової літератури», 208 с.
 7. Прищенко С. (2019). Екологія культури: візуальні стереотипи в рекламі vs. креативні технології. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 2, 221–240.
 8. Психологія дизайну. [Електронний ресурс] // DesignTalk.club. URL: https://designtalk.club/nauka-za- lashtunkamy-psyhologichni-pryntsypy-dyzajnu-chastyna-1/ (дата звернення: 29.11.2021).
 9. Рудий В. (2019). Дизайн в Україні: обсяги індустрії, скільки заробляють дизайнери та де навчаються – інфографіка. URL: https://nachasi.com/creative/2019/12/12/design-in-ukraine/ (дата звернення: 29.11.2021).
 10. Саприкіна Л. (2019). Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів з використан- ням інноваційних технологій. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 2(2), 229–236. URL: https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.2.2019.189732.
 11. Сбітнєва Н. Ф. (2015). Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності. Вісник ХДАДМ, 4, 60–66.
 12. Слута Ю. М., Дубрівна А. П. (2020). Тенденції використання кольору в проектуванні реклами як художньо-комунікативний феномен. Технології та дизайн, 4 (37), 1–10.
 13. Стан розвитку дизайну в Україні (на прикладі графічного та предметного дизайну). Звіт за резуль- татами дослідження. (2019). PPV Львів: Knowledge Networks, Український культурний фонд, 73 с. URL: https://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Ukrainian_Design_Monitoring_... (дата звернення: 29.11.2021).
 14. Черкесова I. (2019). Графічний дизайн в аспекті поєднання непоєднуваного. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 2(2), 206–215. URL: https://doi.org/10.31866/2617-7951.2.2.2019.189726 (дата звернення: 29.11.2021).