Методичні положення щодо класифікації управлінських інформаційних систем

2023;
: cc. 131 - 139
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті уточнено трактування термінів «автоматизована інформаційна система» та «управлінська інформаційна система», розроблено і запропоновано методичні положення щодо принципів класифікації управлінських інформаційних систем, визначено відповідність категорій управлінських інформаційних систем рівням управління в узагальненій моделі управління підприємством, сформовано класифікацію управлінських інформаційних систем вітчизняних підприємств. У системі управління підприємством саме управлінські інформаційні системи покликані сприяти розробленню механізмів оптимального співвідношення та структури надходжень і видатків з метою формування на підприємстві жорсткої фінансової дисципліни, мінімізації втрат, забезпечення цільового розподілу обмежених ресурсів тощо. З кожним роком на українському ринку зростає кількість управлінських інформаційних систем різного спрямування та їх розробників. На підставі їхніх рекламних і довідкових матеріалів можна констатувати, що майже всі системи позиціонуються як повнофункціональні комплексні управлінські системи, які забезпечують автоматизацію усіх основних управлінських процесів будь-якого підприємства.

За результатами дослідження запропоновано виділяти такі класи і категорії інформаційних систем: відповідно до рівнів управління підприємства (системи стратегічного управління, системи середньострокового управління, системи операційного управління, системи оперативного управління, системи управління в режимі реального часу); за глибиною охоплення функцій управління системи операційного управління можна зарахувати до таких чотирьох класів систем (системи бухгалтерського обліку, системи управлінського обліку, системи планування і управління ресурсами підприємств (ERP-системи), вузькоспеціалізовані системи, наприклад, MES – виробничі виконавчі системи чи ЕАМ – системи управління основними фондами підприємства).

 1. Черемушкин С. Информационная алхимия. Корпоративные системи. 2005. № 1.
 2. Черненко М. Проблемы управления украинскими предприятиями. Корпоративные системы. 2002.
 3. Слепцов С. А. Создание управленческой информационной системы. Корпоративные системы. 2003. № 5.
 4. Черненко М., Слепцов С. Принципы классификации управленческих информационных систем. Корпоративные системи. 2004. № 1.
 5. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2001. 400 с.
 6. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник  / за ред. проф. В.С. Пономаренка. Київ: Видавничий центр “Академія”, 2002. 520 с.
 7. Карпачев И. О стилях и классах. Корпоративный менеджмент. 2000. № 9.
 8. Великий тлумачний словник української мови / уклад. і гол. редактор В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. 1440 с.
 9. Великий тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. URL: http://www.slovnyk.net.
 10. Чейз Р., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. М.: Вильямс, 2001.
 11. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. 2-ге вид. доп. і перероб. Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної роботи), “Інтелект-Захід”, 2003. 352 с.
 12. Technology and Innovations, It-enterprise [online].  URL: https://it-enterprise.com/knowledge- base/technology-innovation/industry-4125.
 13. Zakoldaev D. A., Korobeynikov A. G., Shukalov A. V., Zharinov I. O. Infrastructure as a service for a digital factory, smart factory and virtual factory of the Industry 4.0. Journal of Physics: Conference Series, 2019, Vol. 1333, Iss. 7, p. 6.
 14. Odrekhivskyі M., Vankovych L., Pshyk-Kovalska O. Problems of construction of smart innovative enterprises. CEUR Workshop Proceedings, 2022, Vol. 3171: Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022: Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1: Main conference, Gliwice, Poland, May 12–13, 2022. P. 1015–1029 (SciVerse SCOPUS).
 15. Canetta L., Redaelli C., Flores M. Digital Factory for Human-oriented Production Systems: The Integration of International Research Projects. 2011 [online]. URL: https://repository.supsi.ch/3785/2/Introduction.pdf.
 16. Centobelli P., Cerchione R., Murino T. Layout and Material Flow Optimization in Digital Factory. International Journal of Simulation Modelling. 2016, 15,  223–235. DOI: 10.2507/ijsimm15(2)3.327.
 17. Sanghavi D., Parikh S., Sakthivel A. R. Industry 4.0: Tools and Implementation. Management and Production Engineering Review, 2019, 10, pp. 3–13. DOI: 10.24425/mper.2019.129593.