Випуск 5, Номер 1, 2023

У цьому номері

(29 статей)

Менеджмент

Підприємництво

А. О. Калиновський, Н. Л. Калиновська, О. Р. Калиновська, Р. В. Карабінович
DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2023.01.139
cc. 139 - 149

Управління національним господарством