Парадигма нелінійності і агресія російської федерації проти України

DG.
2022;
: cc. 109 - 119
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано розуміння парадигми нелінійності в сучасних умовах порівняно з лінійним баченням світу, показано основні складові переваг нелінійного підходу у збройних конфліктах, обґрунтовано зв’язок нелінійного підходу до ведення бойових дій з перемогами Збройних сил України (далі – ЗСУ) над військами агресора в умовах повномасштабної війни російської федерації (далі – рф) проти України.

 1. Арзуманян Р. Метафора нелинейности в социальных системах. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-256425.html?page=3.
 2. Арзуманян Р. Нелинейная природа войны. 21-й ВЕК. 2005. № 1. С. 109–149.
 3. Горбулин В. Как победить Россию в войне будущего. Киев: Брайт Букс, 2020. 256 с.
 4. Залужний В., Забродський М. Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд. URL: https://www.ukrinform.ua/ rubric-ato/3566162-ak- zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html.
 5. Латишев К. Стратегія непрямих дій Б. Г. Ліддела Гарта: вчення «алхіміка війни» з Туманного Альбіону. URL: https://plomin.club/ strategy-indirect-approach- liddell-hart/.
 6. Мік Раян: українці виявилися майстрами війни 21 століття. У них є чому повчитися. URL: https://texty.org.ua/fragments/106724/mik-rayan-ukrayinci-vyyavylysya- majstramy-vijny-21-stolittya-u-nyh-ye-chomu-povchytysya/.
 7. Померанцев  П.  Україна  і  початок  «нелінійної»  війни.  Критика.  2015. № 1–2. С. 14–23.
 8. Почепцов  Г.  Диффузная  война  с  точки  зрения  теории  нелинейных  и нетрадиционных войн. URL: https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/ 19743/2017- 10-01-dyffuznaya-voyna-s-tochky-zrenyya-teoryy-nelyneynykh-y-netradytsyonnykh- voyn/.
 9. Почепцов Г. Г. Стратегія як методологія роботи з невідомим. URL: politologiya/strategiya_metodologiya _roboti_nevidomim.
 10. Стратегія «тисячі бджолиних укусів». Українці майстерно застосовують непрямий підхід у війні – WP. URL: https://texty.org.ua/fragments/107563/stratehiya- tysyachi-bdzholynyh-ukusiv-ukrayinci-majsterno-zastosovuyut-nepryamyj-pidhid-u-vijni-wp/.
 11. Україна веде війну нового типу – The Atlantic. URL: https://texty.org. ua/fragments/107679/ukrayina-vede-vijnu-novoho-typu-the-atlantic/.
 12. Украина использует «стратегию коррозии»: австралийский генерал описал тактику ВСУ. URL: https://hvylya.net/news/261431-ukraina-ispolzuet-strategiyu-korrozii- avstraliyskiy-general-opisal-taktiku-vsu.
 13. Хороше оснащення і доктрина мало говорять про те, як армія поведеться на війні, – Філліпс Пейсон О’Браєн. URL: https://texty.org.ua/fragments/106207/horoshe- osnashennya-j-doktryna-malo-hovoryat-pro-te-yak-armiya-povedetsya-na-vijni-fillips- pejson-obrajyen/.
 14. Шевчук Б. М. Парадигма нелінійності і прийняття управлінських рішень. Проблеми розвитку публічного управління в Україні: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч. (Львів,  11–12  квітня  2019  р.)  /  за  наук.  ред.  чл.-кор.  НАН  України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 85–87.